BVC-sjuksköterska pratar med barn. BVC-sjuksköterska pratar med barn.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Sara Stalén

Verksamhetschef

Linnea Johansson

BVC-sjuksköterska

Lydia Persson

BVC-sjuksköterska

Charlotte Mattson

BVC-sjuksköterska