Fysioterapeut hjälper kvinna med träning. Fysioterapeut hjälper kvinna med träning.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Sara Stalén

Verksamhetschef

Joel Viberg

Fysioterapeut

Erica Wikner

Fysioterapeut

Jonas Andersson

Fysioterapeut

Louise Gustavsson

Fysioterapeut