Personal pratar med patient. Personal pratar med patient.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Lena Williamsson

Barnmorska

Ann Olofsson

Kurator

Petra Lilja

Specialist i allmänmedicin