Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Sara Stalén

Verksamhetschef

Anna-Karin Lindblom Folkesson

Specialist i allmänmedicin

Johanna Carlson

Specialist i allmänmedicin/MAL

Magnus Lundmark

Specialist i allmänmedicin

Holger Homuth

Specialist i allmänmedicin

Petra Lilja

Specialist i allmänmedicin

Anna Lyth

ST-läkare

Jennie Levinsson

ST-läkare

Simon Classon

AT-läkare

Johanna Westberg

Administratör/Receptionist

Marie Sernemyr

Medicinsk sekreterare

Paula Ekstrand

Medicinsk sekreterare

Amalia Stegaru Hacopian

Medicinsk sekreterare

Nicola Silberleitner

Psykolog

Linnea Fällström

PTP-psykolog

Ann-Kim Appelblad

Distriktssköterska

Gavia Beverskog

Distriktssköterska

Linda Klingvall

Distriktsköterska/BVC-sköterska

Charlotte Mattsson

Distriktsköterska/BVC-sköterska

Caroline Nilsson

BVC-sjuksköterska

Ida Frisk

Sjuksköterska

Johanna Burström

Sjuksköterska

Ella Dahlin

Sjuksköterska

Emmelie Backne

Sjuksköterska

Susanna Sipola

Undersköterska

Petra Vikström

Undersköterska

Ulrica Pettersson

Undersköterska

Malin Holm

Dietist

Sandra Ander

Barnmorska

Lena Williamsson

Barnmorska

Jonas Andersson

Fysioterapeut

Joel Viberg

Fysioterapeut

Louise Gustavsson

Fysioterapeut

Fysioterapeut