Fysioterapeut undersöker knä. Fysioterapeut undersöker knä.

Vårt utbud

Vi erbjuder dig rehabilitering av hög kvalitet med bästa tänkbara service och bemötande.

 • Rehabilitering vid muskel- och ledbesvär

  Besvär från muskler och leder kan upplevas på många olika sätt. Det kan vara smärta eller värk som uppstått plötsligt eller kommit smygande. Det kan vara en ständig molande värk, en smärta som uppkommer vid vissa rörelser eller en mer diffus smärta. Ibland gör det inte ont utan känns som en domnande eller stickande känsla. Det kan också hända att muskeln eller leden är svullen eller att du till exempel känner dig kraftlös.

  För de allra flesta besvär som rör muskler och leder är det bra att träffa en sjukgymnast/fysioterapeut som kan göra en bedömning och föreslå vilken behandling som passar bäst i ditt fall.

 • Samtal om fysisk aktivitet

  Genom att vara fysiskt aktiv kan du förebygga och behandla många olika typer av besvär och sjukdomstillstånd. Om du bokar ett hälsosamtal hos oss hjälper vi dig att hitta en motionsform som passar dina behov, önskemål och förutsättningar. Vid behov kan vi även skriva ut Fysisk aktivitet på recept (FaR). Du får då i samråd med oss välja en aktivitet och aktivitetsnivå som är lämplig för dig. Uppföljning erbjuds löpande.

 • Stresshantering

  Stress är i viss mån en del av livet, det är normalt att bli stressad ibland. Men att vara stressad under en längre period kan göra att kroppen tar skada. Det är därför viktigt med vila och återhämtning. Om du ofta upplever stress eller känner dig utmattad och till exempel får sömnproblem, ångest eller huvudvärk kan vi hjälpa dig.

 • Artrosskola

  Du som har artros har möjlighet att delta i vår artrosskola. Skolan vänder sig till dig med besvär från höft eller knä. Syftet är att du ska få mer kunskap om dina besvär och hur du kan träna för att må bättre.

 • Aktiv med KOL

  För dig med KOL är det viktigt att du bibehåller en så god lungkapacitet och lungfunktion som möjligt. Vi kan därför erbjuda dig en bedömning för att ta reda på vad du behöver förbättra för att må så bra som möjligt. Vi erbjuder även information kring din sjukdom i form av KOL-skolan, samt hjälper dig med råd i vardagen, och assisterar i att sätta ihop ett träningsprogram utformat från dig och dina mål.

 • Kvinnohälsa

  Info inom kort.

 • Patientutbildning Diabetes typ 2

  Hos oss kan du som har en diabetessjukdom få stöd och hjälp med förändring av dina levnadsvanor, med syfte att minska de negativa hälsoeffekterna av din sjukdom. Vi erbjuder både individuell behandling och teoretisk grupputbildning. Fokus för våran del är fysisk aktivitet och den enorma påverkan det kan ha för din diabetes. 

  Vi har även tätt samarbete med Capio Vårdcentral  Vålberg Grums gällande diabetespatienter.