Fysioterapeut hjälper kvinna med träning. Fysioterapeut hjälper kvinna med träning.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Tina Runemård

Fysioterapeut

Föräldraledig

Jesper Holm Åkerberg

Fysioterapeut

Kajsa Sundström

Fysioterapeut

Johanna Linnell

Fysioterapeut

Mattias Ekberg

Fysioterapeut