Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Kristin Törnqvist

Verksamhetschef

Anna Ehrefjord

Distriktsläkare

Erik Trell

Distriktsläkare

Alf Larsson

Distriktsläkare

Staffan Josefsson

Distriktsläkare

Marie Kjellmark

Distriktsläkare

Ola Hammarberg

ST-läkare

Emily Jensen

ST-läkare

Annica Karlsson

Distriktssköterska

Beatrice Krasniqi

Distriktssköterska

Ann-Charlotte Larsson

Distriktssköterska

Anne-Line Mörch Olsson

Distriktssköterska

Ingvor Åsberg

Distriktssköterska

Helena Vestlund

Sjuksköterska

Margite Suonenlahti

Undersköterska

Anna Gustafsson

Undersköterska

Vivianne Wikström

Psykoterapeut

Natalie Nilsson

Vårdadministratör

Maria Johansson

Vårdadministratör

Anna Pettersson Ohlsson

Vårdadministratör

Capio Närsjukvård erbjuder primärvård med vårdcentraler, specialistmottagningar, rehab, barnavårdscentraler och barnmorskemottagningar. Vi har idag mottagningar från Umeå i norr till Ystad i söder. Hos oss är varje patientmöte unikt och våra samlade erfarenheter används till att fortsätta utveckla bästa tänkbara vård.

Capio på LinkedIn