Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Kristin Törnqvist

Verksamhetschef

Anna Ehrefjord

Distriktsläkare

Erik Trell

Distriktsläkare

Alf Larsson

Distriktsläkare

Staffan Josefsson

Distriktsläkare

Marie Kjellmark

Distriktsläkare

Ola Hammarberg

ST-läkare

Emily Jensen

ST-läkare

Annica Karlsson

Distriktssköterska

Beatrice Krasniqi

Distriktssköterska

Ann-Charlotte Larsson

Distriktssköterska

Anne-Line Mörch Olsson

Distriktssköterska

Ingvor Åsberg

Distriktssköterska

Helena Vestlund

Sjuksköterska

Margite Suonenlahti

Undersköterska

Anna Gustafsson

Undersköterska

Vivianne Wikström

Psykoterapeut

Natalie Nilsson

Vårdadministratör

Maria Johansson

Vårdadministratör

Anna Pettersson Ohlsson

Vårdadministratör