Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Anna Ehrefjord

Specialist i allmänmedicin

Staffan Josefsson

Specialist i allmänmedicin

Marie Kjellmark

Specialist i allmänmedicin

Emily Jensen

ST-läkare

Beatrice Krasniqi

Distriktssköterska

Ann-Charlotte Larsson

Distriktssköterska

Anne-Line Mörch Olsson

Distriktssköterska

Anna Pettersson Ohlsson

Tillförordnad verksamhetschef

Helena Vestlund

Sjuksköterska

Anna Gustafsson

Undersköterska

Vivianne Wikström

Psykoterapeut

Natalie Nilsson

Vårdadministratör

Katja Johansson

Undersköterska

Eva Ahlstedt Karlsson

Sjuksköterska

Maria Johansson

Vårdadministratör

Annica Degeryd

Undersköterska

Ingalill Ragnarsson

Barnmorska

Johanna Glennert

Specialist i allmänmedicin

Jeanette Grund

Distriktssköterska

Erik Zusmanis

ST-läkare

Emil Lövgren

ST-läkare

Anna Stene Hurtsén

AT-läkare

Cecilia Julin

Sjuksköterska

Love Gidlund

Medicinskt ansvarig läkare/Specialist i allmänmedicin