Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Kristin Törnqvist

Verksamhetschef

Anna Ehrefjord

Specialist i allmänmedicin

Staffan Josefsson

Specialist i allmänmedicin

Marie Kjellmark

Specialist i allmänmedicin

Emily Jensen

ST-läkare

Beatrice Krasniqi

Distriktssköterska

Ann-Charlotte Larsson

Distriktssköterska

Anne-Line Mörch Olsson

Distriktssköterska

Anna Pettersson Ohlsson

Biträdande verksamhetschef/Vårdadministratör

Helena Vestlund

Sjuksköterska

Anna Gustafsson

Undersköterska

Vivianne Wikström

Psykoterapeut

Natalie Nilsson

Vårdadministratör

Katja Johansson

Undersköterska

Eva Ahlstedt Karlsson

Sjuksköterska

Leopold Baars

ST-läkare

Maria Johansson

Vårdadministratör

Annica Degeryd

Undersköterska

Ola Hammarberg

ST-läkare/Medicinskt ansvarig läkare

Anna Domeij

Barnmorska

Johanna Glennert

Specialist i allmänmedicin

Jeanette Grund

Distriktssköterska

Marie Lorentzon

Fotterapeut

Erik Zusmanis

ST-läkare

Emil Lövgren

ST-läkare

Gunni Widstrand Büttner

Distriktssköterska

Ann-Sofi Zampieri

Distriktssköterska