Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Anton Alfredsson

Biträdande verksamhetschef

Anna Ehrefjord

Specialist i allmänmedicin

Alf Larsson

Specialist i allmänmedicin

Leopold Baars

ST-läkare

Ola Hammarberg

ST-läkare

Emily Jensen

ST-läkare

Annika Frick

Psykoterapeut

Sara Lövgren

Sjuksköterska

Josefine Gunnestrand

Distriktssköterska

Gunni Büttner Widstrand

Distriktssköterska

Daniel Renström

Specialist i allmänmedicin

Carina Edkvist

Undersköterska

Ingrid Eriksson

Fotterapeut

Monika Furberg Johansson

Undersköterska

Ann-Sofi Zampieri

Distriktssköterska

Ann-Sofie Jansson

Vårdadministratör

Ylva Bäckström

Vårdadministratör

Birgitta Eriksson

Fotterapeut

Ing-Marie Vikström

Sjuksköterska

Patrik Jesslén

Verksamhetschef