BVC-sjuksköterska pratar med barn. BVC-sjuksköterska pratar med barn.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Ingrid Lönnberg

BVC-sjuksköterska

Kerstin Edman

BVC-sjuksköterska

Viola Königsson

BVC-sjuksköterska

Veronica Barkar

BVC-sjuksköterska