fotbollspel i solnedgång fotbollspel i solnedgång

Vårt utbud

Vi erbjuder dig vård av hög kvalitet med bästa tänkbara tillgänglighet, service och bemötande.

 • Allergi

  Misstänker du att du lider av allergi? Hos oss kan du få hjälp med undersökning och diagnos, läkemedel samt rådgivning. 

 • Astma/KOL

  Du som har andningsbesvär, astma eller KOL är välkommen till vår mottagning. Vi hjälper dig genom att kontrollera dina luftvägar och din lungkapacitet, ge råd och information samt förskriva medicin. Målet är att du ska må bra både nu och i framtiden.

  På denna mottagning möter du: 

  Katarina Adolfsson och Susanne Linder
  Distriktssköterskor, Capio Hälsocentral Dragonen

 • Demens

  Det är vanligt att minnet försämras när man blir äldre och orsakerna kan vara många. Om du under längre tid har upplevt problem med minnet kan det vara bra att genomgå en demensutredning för att ta reda på vad det beror på. Utredningen går ut på att skilja demens från andra sjukdomar med likartade symptom. Utöver utredningen kan vi bistå med information om olika typer av behandlingar, samt läkemedel vid behov.

  På denna mottagning möter du: 

  Fredrik Löfgren - arbetsterapeut
  Gabriella Eriksson - distriktssköterska

 • Diabetes

  Du som har diabetes och är patient hos oss blir kallad till besök hos diabetessköterska och läkare. Här tar vi hand om dig genom regelbundna kontroller av dina värden och samtal om hur du mår. Målet är att du ska må bra både nu och i framtiden. Vi arbetar med att förebygga komplikationer såsom hjärtinfarkt, stroke, njurskador, fotsår och nervskador. Vi erbjuder också information och råd om hur du själv kan påverka din hälsa genom din livsstil. 

  På denna mottagning möter du:

  Birgitta Adolfsson och Elisabeth Eirell Gustafsson
  Distrikssköterskor, Capio Hälsocentral Dragonen

  Telefontid helgfria vardagar kl 8.00-16.30
  090-785 91 48
 • Distriktsköterskemottagning

  En distriktssköterska är en specialistutbildad sjuksköterska som bland annat förskriver vissa läkemedel och hjälpmedel. Våra distriktssköterskor gör bedömningar och behandlar, medverkar i folkhälsoarbete och ger råd vid sjukdom och ohälsa.

  Hos oss kan du få hjälp med:

  • Eksem, hudutslag, prickar
  • Ögoninfektioner
  • Rådgivning
  • Suturtagning
  • Nyuppkomna sår
  • Öronbesvär, såsom klåda eller bedömning av vaxpropp (ej öronspolning)
  • Injektioner enligt remiss
  • Stygnborttagning
  • Omläggning
 • Hud

  Du som har hudbesvär är välkommen att boka en tid hos oss. Vi kan bland annat hjälpa dig som besväras av irriterad hud, akne, utslag, klåda och psoriasis. En distriktssköterska har möjlighet att skriva ut vissa läkemedel och salvor, men om dina symptom kräver annan behandling ser vi till att du kommer i kontakt med en läkare.

 • Hälsokontroll för 40-, 50-, 60-åringar

  Vi utför VHU (Västerbottens Hälsoundersökningar), där alla som fyller 40, 50 och 60 år under året erbjuds att delta.

  En inblick i kroppens brister och behov är bra för såväl gammal som ung. En hälsokontroll innebär inga garantier för morgondagen, men den ger en fingervisning om ditt aktuella hälsoläge och vad du kan förändra för att öka ditt välbefinnande.

  Behandling och utredning

  Hälsokontrollen genomförs av en distriktssköterska. Vid första besöket mäts ditt blodtryck, blodfetter och blodsocker. Vi gör en längd- och viktkontroll för beräkning av viktindex (BMI). Utöver detta får du fylla i ett frågeformulär berörande din hälsa.

  Vid andra besöket går vi igenom provsvaren och pratar kring dessa. Krävs det en uppföljning och vidare utredning tar vi på hälsocentralen hand om det.

  Fyllt 40, 50 eller 60 år?

  Då får du en kallelse till en hälsoundersökning hos oss. Hälsokontrollen kostar 200 kr och innefattar två besök. Frikort gäller ej.

  Kostnad: 200 kr

  För avbokning av redan inbokad tid, kontakta oss.

 • Högt blodtryck (hypertoni)

  Hos oss kan du som har högt blodtryck (hypertoni) få hjälp med blodtrycksmedicin och mätning av ditt blodtryck. Vi kan också erbjuda information och råd om hur du själv kan påverka ditt blodtryck genom att förändra din livsstil.

 • Infektion

  En infektion innebär att din kropp utsätts för angrepp av smittämnen som exempelvis bakterier, virus eller svamp. Kroppens reaktion på en infektion är vanligtvis en inflammation. Inflammationen kan se ut på olika sätt. Du kan till exempel bli röd och svullen, få feber eller bli trött. Om du inte märkt någon förbättring på en vecka eller om dina symptom blir värre är det aktuellt att söka vård. 

 • Injektioner

  Behöver du injektioner av ett visst läkemedel hjälper en sjuksköterska dig med behandlingen. Du tar själv med dig det preparat din läkare skrivit ut till mottagningen.

  Vi hjälper dig även med provtagning och injektion via (samt omläggning och spolning av) central venkateter (CVK) och subkutan venport. 

 • Inkontinens

  Inkontinens är ett vanligt förekommande problem. Upplever du problem med urin- och/eller avföringsinkontinens är du välkommen att boka en tid hos oss för att få råd, hjälp och stöd.

  På denna mottagning möter du: 

  Johanna Norlén, Inkontinenssköterska, Capio Hälsocentral Dragonen

  Telefontid helgfria vardagar kl. 8.00-16.30
  090-785 91 48
 • Intyg

  Hos oss kan du få hjälp med olika intyg. Exempelvis för sjukskrivning, vård av barn, färdtjänst eller inställd resa på grund av sjukdom. Vissa intyg är avgiftsbelagda. Kontakta oss gärna för mer information.

 • Kostrådgivning/dietist

  Det finns många olika riskfaktorer eller diagnoser som på något sätt är kopplade till vad du äter och dricker. Hos en dietist kan du få hjälp med olika typer av besvär som rör kost. Vid ett besök hos dietisten får du hjälp att förändra din kost och din livsstil för att förbättra din hälsa.

  På denna mottagning möter du: 

  Disa Sundelin
  Dietist, Capio Hälsocentral Dragonen

  Telefontid: Måndag-onsdag kl. 08.15-08.45, övrig tid telefonsvarare.
  090-785 95 14
 • Muskler och leder

 • Provtagning

  När en sjuksköterska eller läkare har ordinerat prover ska du besöka laboratoriet. Det är viktigt att du har med dig dina ID-handlingar hit. Om du ska ta blodprover behöver vi också veta om du använder blodförtunnande medicin. Kom i god tid så att du hinner sitta ned och vila en kvart före blodprovstagningen. Stress och rörelser påverkar nämligen många olika ämnen i blodet.

  Drop-in helgfria vardagar
  kl. 8.00-11.30.

  Du behöver inte boka tid för provtagning, anmäl dig i receptionen och ta sedan en kölapp.

 • Psykisk ohälsa

  Ibland kan vi drabbas av nedstämdhet, oro och svårigheter att hantera det vi möter i livet. Då är du varmt välkommen till oss. Våra psykosociala resurser arbetar självständigt men alltid i nära samarbete med våra läkare. Vi kan bland annat hjälpa dig som upplever nedstämdhet, sömnproblem, stress, utmattning, sorg eller koncentrationssvårigheter.

 • Sår och stygn

  Om du har skurit dig så illa att plåster inte räcker, eller har ett sår som är djupt eller inte vill läka är det viktigt att du besöker oss. Likaså om du upplever rodnad, svullnad, värmeökning och smärta i sårområdet.

 • Tobaksavvänjning

  Har du funderingar kring ditt tobaksbruk? Vill du få hjälp att sluta röka eller snusa? Då är du välkommen till oss.

  Hos oss kan du bland annat få hjälp med information om tobak och beroende, motiverande samtal och metoder för att förändra dina tobaksvanor.

  På mottagningen för astma/KOL och tobaksavvänjning möter du: 

  Katarina Adolfsson och Susanne Linder,  Distriktssköterskor, Capio Hälsocentral Dragonen

 • Vaccination

  Vi vaccinerar gammal som ung från 1 års ålder. Barn under 16 år vaccineras endast i sällskap av målsman eller annan vuxen. Välkommen att kontakta oss för mer information om vaccination.

  • Vaccinationsrådgivning - 0 kr
  • Influensa, riskpatient - 60 kr 
  • Influensa, ej riskpatient - 250 kr
  • Pneumokock (Pneumovax) - 195 kr
  • Pneumokock (Prevenar 13) - 660 kr