Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Katarina Hellberg

Verksamhetschef

Maud Wikström

Medicinsk sekreterare

Sara Risberg

Medicinsk sekreterare

Åsa Olofsson

Medicinsk sekreterare

Mediha Novo

Specialist i allmänmedicin

Ronald Lodnert

Specialist i allmänmedicin

Karin Wikström

Specialist i allmänmedicin

Kristina Johansson

Specialist i allmänmedicin

Jenny Strand

Specialist i allmänmedicin

Elisabeth Sandberg

Specialist i allmänmedicin

Jan Columbus

Specialist i allmänmedicin

Jenny Stattin

Specialist i allmänmedicin

Ewa Strand

Leg. läkare

Jens Persson

Specialist i allmänmedicin

Peter Hammarsten

Specialist i allmänmedicin

Karin Lindqvist

ST-läkare

Johan Magnusson

Specialist i allmänmedicin

Lisa Wiklund

ST-läkare

Joakim Abrahamsson

Psykolog

Anna Crüsell

Psykolog

Maja Lind

Psykolog

Brigitta Adolfsson

Distriktssköterska

Elisabeth Eirell Gustafsson

Distriktssköterska

Johanna Norlén

Biträdande verksamhetschef

Gabriella Ericson

Distriktssköterska

Katarina Adolfsson

Distriktssköterska

Catarina Flodström

Distriktssköterska

Susanne Linder

Sjuksköterska

Gunilla Söderholm

Undersköterska

Birgitta Jonsson Lundström

Undersköterska

Jonny Johansson

Undersköterska

Malin Ljungberg

Undersköterska

Rebecka Björnehall

Undersköterska

Kristina Rönnqvist

Sjuksköterska

Rolf Hedqvist

Receptionist

Katrin Lundberg

Verksamhetsassistent

Olga Stenbom

Undersköterska

Frida Olausson

Barnmorska

Lisa Rosander

Medicinsk sekreterare

Elin Hardell

Distriktsköterska

Malin Olofsson

Distriktsköterska

Linda Israelsson

Distriktsköterska

Sofia Eriksson

Distriktsköterska

Sofia Larsson

Medicinsk sekreterare

Malin Åström

Psykolog

Karolina Melander

Psykolog