Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Katarina Hellberg

Verksamhetschef

Görel Sandin

Assistent

Ihrén Östhagen

Receptionist

Niklas Karlsson

Medicinsk sekreterare

Maud Wikström

Medicinsk sekreterare

Sofia Rosendal

Medicinsk sekreterare

Åsa Olofsson

Medicinsk sekreterare

Mediha Novo

Specialist i allmänmedicin

Ronald Lodnert

Specialist i allmänmedicin

Karin Wikström

Specialist i allmänmedicin

Kristina Johansson

Specialist i allmänmedicin

Jenny Strand

Specialist i allmänmedicin

Elisabeth Sandberg

Specialist i allmänmedicin

Jan Columbus

Specialist i allmänmedicin

Jenny Stattin

Specialist i allmänmedicin

Ewa Strand

Leg. läkare

Jens Persson

ST-läkare

Peter Hammarsten

ST-läkare

Karin Lindqvist

ST-läkare

Johan Magnusson

ST-läkare

Lisa Wiklund

ST-läkare

Anna Laitinen

Psykolog

Joakim Abrahamsson

Psykolog

Anna Crüsell

Psykolog

Maja Lind

Psykolog

Andrea Broden

Psykolog

Brigitta Adolfsson

Distriktssköterska

Elisabeth Eirell Gustafsson

Distriktssköterska

Johanna Norlén

Distriktssköterska

Gabriella Ericson

Distriktssköterska

Katarina Adolfsson

Distriktssköterska

Catarina Flodström

Distriktssköterska

Michael Holmgren

Distriktssköterska

Susanne Linder

Distriktssköterska

Ramona Andersson

Distriktssköterska

Gunilla Söderholm

Undersköterska

Birgitta Jonsson Lundström

Undersköterska

Sara Landfors

Undersköterska

Jonny Johansson

Undersköterska

Malin Ljungberg

Undersköterska

Rebecka Björnehall

Undersköterska

Kristina Rönnqvist

Sjuksköterska