BVC-sjuksköterska pratar med barn. BVC-sjuksköterska pratar med barn.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Eva Hallqvist

Verksamhetschef

Tina Dahlén

BVC-sjuksköterska, distriktssköterska

Åsa Vallin Johansson

BVC-sjuksköterska

Helena Wikman

Distriktssköterska

Lotta Nywertz

Distriktssköterska

Maria Karlsson

Barnsjuksköterska