Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Eva Hallqvist

Verksamhetschef

Mejla oss

vasteras.vardcentral@capio.se

Pamela Strandin

Medicinsk sekreterare

Åsa Edelo

Medicinsk sekreterare

Helena Baggås

Medicinsk sekreterare

Margareta Andlander

Medicinsk sekreterare

Barbara Gras

Specialist i allmänmedicin

Carolyn Koumal

Specialist i allmänmedicin

Elin Guterstam

Specialist i allmänmedicin

Hussein Jabbar Hussein

Specialist i allmänmedicin

Jing Fang

Specialist i allmänmedicin

Emilia Bandh

Specialist i allmänmedicin

Anna Halama-Fojt

Specialist i allmänmedicin

Amanda Alm

ST-läkare allmänmedicin

Anna Kollberg

ST-läkare allmänmedicin

Cecilia Alm

ST-läkare allmänmedicin

Nour Al-Ogbah

ST-läkare allmänmedicin

Emma Johansson

Psykolog

Fatma Aslan

Distriktssköterska, diabetes

Ulrika Florinus

Distriktssköterska, astma/KOL

Mia Eklund

Undersköterska labb

Carina Axelsson

Undersköterska labb

Hamide Selmani

Sjuksköterska

Alice Almqvist

Sjuksköterska

Erika Winbladh

Distriktssköterska

Riitta Pyy Ramqvist

Sjuksköterska

Vivi-Ann Landén

Distriktssköterska

Frida Kaveh

Sjuksköterska

Lotta Nywertz

Distriktssköterska

Jennifer Henriksson

Undersköterska

Mina Mohammad Zadeh

Distriktssköterska

Jonas Ferlander

Specialistfysioterapeut

Jan Johansson Björklund

Specialistfysioterapeut

Kristina Dahlén

Distriktssköterska BVC

Helena Wikman

Distriktssköterska BVC

Charlotta Nywertz

Distriktssköterska BVC

Maria Karlsson

Barnsjuksköterska BVC

Maria Forsberg

Barnmorska

Anna-Lena Johansson

Barnmorska

Anna Bohm

Barnmorska

Azad Ali

Underläkare

Patrik Hammarström

Psykolog

Ida Persson

Barnmorska

Agnieszka Ziolkowska

Specialist i allmänmedicin