Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Eva Hallqvist

Verksamhetschef

Mejla oss

vasteras.vardcentral@capio.se

Pamela Strandin

Medicinsk sekreterare

Åsa Edelo

Medicinsk sekreterare

Helena Baggås

Medicinsk sekreterare

Margareta Andlander

Medicinsk sekreterare

Barbara Gras

Specialist i allmänmedicin

Carolyn Koumal

Specialist i allmänmedicin

Elin Guterstam

Specialist i allmänmedicin

Hussein Jabbar Hussein

Specialist i allmänmedicin

Jing Fang

Specialist i allmänmedicin

Emilia Bandh

Specialist i allmänmedicin

Anna Halama-Fojt

Specialist i allmänmedicin

Amanda Alm

ST-läkare allmänmedicin

Anna Kollberg

ST-läkare allmänmedicin

Cecilia Alm

ST-läkare allmänmedicin

Nour Al-Ogbah

ST-läkare allmänmedicin

Fatma Aslan

Distriktssköterska, diabetes

Ulrika Florinus

Distriktssköterska, astma/KOL

Mia Eklund

Undersköterska labb

Emma Johansson

Psykolog

Carina Axelsson

Undersköterska labb

Hamide Selmani

Sjuksköterska

Alice Almqvist

Sjuksköterska

Erika Winbladh

Distriktssköterska

Vivi-Ann Landén

Distriktssköterska

Frida Kaveh

Sjuksköterska

Lotta Nywertz

Distriktssköterska

Jennifer Henriksson

Undersköterska

Mina Mohammad Zadeh

Distriktssköterska

Agnieszka Ziolkowska

Specialist i allmänmedicin

Jonas Ferlander

Specialistfysioterapeut

Jan Johansson Björklund

Specialistfysioterapeut

Kristina Dahlén

Distriktssköterska BVC

Helena Wikman

Distriktssköterska BVC

Charlotta Nywertz

Distriktssköterska BVC

Maria Karlsson

Barnsjuksköterska BVC

Maria Forsberg

Barnmorska

Anna-Lena Johansson

Barnmorska

Anna Bohm

Barnmorska

Ida Persson

Barnmorska

Ann Thessén

Barnmorska

Azad Ali

Underläkare

Patrik Hammarström

Psykolog

Aminé Zeito

Sjuksköterska