Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Eva Hallqvist

Verksamhetschef

Mejla oss

Skicka e-post

Pamela Strandin

Medicinsk sekreterare

Åsa Edelo

Medicinsk sekreterare

Helena Baggås

Medicinsk sekreterare

Margareta Andlander

Medicinsk sekreterare

Barbara Gras

Specialist i allmänmedicin

Carolyn Koumal

Specialist i allmänmedicin

Elin Guterstam

Specialist i allmänmedicin

Eva Åström Hassel

Specialist i allmänmedicin

Hussein Jabbar Hussein

Specialist i allmänmedicin

Jing Fang

Specialist i allmänmedicin

Emilia Bandh

Specialist i allmänmedicin

Anna Halama-Fojt

Specialist i allmänmedicin

Amanda Alm

ST-läkare

Anna Kollberg

ST-läkare

Cecilia Alm

ST-läkare

Marcus Vestling

ST-läkare

Nour Al-Ogbah

ST-läkare

Emma Johansson

Psykolog

Rame Hulaj

PTP psykolog

Fatma Aslan

Distriktssköterska, diabetes

Maria Rantala

Distriktssköterska

Ulrika Florinus

Distriktssköterska, astma/KOL

Mia Eklund

Undersköterska labb

Lorena Åsberg

Undersköterska labb

Carina Axelsson

Undersköterska labb

Hamide Selmani

Sjuksköterska

Alice Almqvist

Sjuksköterska

Erika Winbladh

Distriktssköterska

Riitta Pyy Ramqvist

Sjuksköterska

Linda

Sjuksköterska

Vivi-Ann Landén

Distriktssköterska