BVC-sjuksköterska pratar med barn. BVC-sjuksköterska pratar med barn.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Hanna Lostelius

Verksamhetschef

Hanna.Lostelius@capio.se

Veronica Strand

BVC-sjuksköterska

Maria Dahlgren

BVC-sjuksköterska

Beatriz Olsson

BVC-sjuksköterska

Jessica Bäckman

BVC-sjuksköterska