föräldrar med barn föräldrar med barn

Vårt utbud

Vi erbjuder dig vård av hög kvalitet med bästa tänkbara tillgänglighet, service och bemötande.

 • Lättakut med drop-in

  Välkommen till vår lättakut med drop-in. Här får du träffa en sjuksköterska som gör en snabb bedömning av dina besvär. Därefter får du vid behov träffa en läkare eller annan medicinsk kompetens. Vi tar hand om dig med akuta sjukdomar eller symptom som varat i högst 14 dagar. Du behöver inte ringa innan ditt besök.

  Här kan du få hjälp med:

  • Hosta och feber
  • Halsont
  • Urinvägsbesvär
  • Akuta hudbesvär
  • Akuta ögonbesvär och öronbesvär
  • Akut smärta i knä eller fot
  • Akut smärta i nacke-skuldra-axel
  • Akuta magbesvär
  • Akut huvudvärk
  • Akut smärta i rygg
  • Akut allergi

  Barnsjuksköterska på Lättakuten
  På lättakuten under torsdagar kl.13-16 kommer det att finnas en barnsjuksköterska på plats. Barnsjuksköterskan träffar barn från 0-12 år som har akuta sjukdomar eller symptom som varat i högst 14 dagar. Anmäl dig i receptionen, ej i självbetjäningsterminalen.

  Här kan barnet t.ex. få hjälp med:

  • Feber, förkylning och hosta
  • Halsont
  • Urinbesvär
  • Utslag
  • Huvudvärk
  • Förstoppning
  • Allergi
  • Magbesvär
  • Smärttillstånd

  Lättakuten gäller ej för intyg eller sjukskrivningar.

  Varje helgfri måndag, onsdag och torsdag.
  13.00-16.00

  För närvarande är lättakuten stängd pga Covid-19

 • Allergi

  Misstänker du att du lider av allergi? Hos oss kan du få hjälp med undersökning och diagnos, läkemedel samt rådgivning. 

 • Astma/KOL

  Du som har andningsbesvär, astma eller KOL är välkommen till vår mottagning. Vi hjälper dig genom att kontrollera dina luftvägar och din lungkapacitet, ge råd och information samt förskriva medicin. Målet är att du ska må bra både nu och i framtiden.

 • Demens

  Det är vanligt att minnet försämras när man blir äldre och orsakerna kan vara många. Om du under längre tid har upplevt problem med minnet kan det vara bra att genomgå en demensutredning för att ta reda på vad det beror på. Utredningen går ut på att skilja demens från andra sjukdomar med likartade symptom. Utöver utredningen kan vi bistå med information om olika typer av behandlingar, samt läkemedel vid behov.

 • Diabetes

  Du som har diabetes och är patient hos oss blir kallad till besök hos diabetessköterska och läkare. Här tar vi hand om dig genom regelbundna kontroller av dina värden och samtal om hur du mår. Målet är att du ska må bra både nu och i framtiden. Vi arbetar med att förebygga komplikationer såsom hjärtinfarkt, stroke, njurskador, fotsår och nervskador. Vi erbjuder också information och råd om hur du själv kan påverka din hälsa genom din livsstil. 

 • Dietist/kostrådgivning

  Det finns många olika riskfaktorer eller diagnoser som på något sätt är kopplade till vad du äter och dricker. Hos en dietist kan du få hjälp med olika typer av besvär som rör kost. Vid ett besök hos dietisten får du hjälp att förändra din kost och din livsstil för att förbättra din hälsa.

 • Hud

  Du som har hudbesvär är välkommen att boka en tid hos oss. Vi kan bland annat hjälpa dig som besväras av irriterad hud, akne, utslag, klåda och psoriasis. En distriktssköterska har möjlighet att skriva ut vissa läkemedel och salvor, men om dina symptom kräver annan behandling ser vi till att du kommer i kontakt med en läkare.

 • Högt blodtryck (hypertoni)

  Hos oss kan du som har högt blodtryck (hypertoni) få hjälp med blodtrycksmedicin och mätning av ditt blodtryck. Vi kan också erbjuda information och råd om hur du själv kan påverka ditt blodtryck genom att förändra din livsstil.

 • Infektion

  En infektion innebär att din kropp utsätts för angrepp av smittämnen som exempelvis bakterier, virus eller svamp. Kroppens reaktion på en infektion är vanligtvis en inflammation. Inflammationen kan se ut på olika sätt. Du kan till exempel bli röd och svullen, få feber eller bli trött. Om du inte märkt någon förbättring på en vecka eller om dina symptom blir värre är det aktuellt att söka vård. 

 • Injektioner

  Behöver du injektioner av ett visst läkemedel hjälper en sjuksköterska dig med behandlingen. Du tar själv med dig det preparat din läkare skrivit ut till mottagningen.

  Vi hjälper dig även med provtagning och injektion via (samt omläggning och spolning av) central venkateter (CVK) och subkutan venport. 

 • Intyg

  Hos oss kan du få hjälp med olika intyg. Exempelvis för sjukskrivning, vård av barn, färdtjänst eller inställd resa på grund av sjukdom. Vissa intyg är avgiftsbelagda. Kontakta oss gärna för mer information.

 • Provtagning

  När en sjuksköterska eller läkare har ordinerat prover ska du besöka laboratoriet. Det är viktigt att du har med dig dina ID-handlingar hit. Om du ska ta blodprover behöver vi också veta om du använder blodförtunnande medicin. Kom i god tid så att du hinner sitta ned och vila en kvart före blodprovstagningen. Stress och rörelser påverkar nämligen många olika ämnen i blodet.

  Helgfria varadagar
  8.00-11.30

  Tag en nummerlapp utanför laboratoriet. PK/Waranprovtagning sker ej fredagar eller dag före helgdag.

 • Psykisk ohälsa

  Du behöver ingen diagnos för att komma till oss. Vanligtvis får du träffa en psykosocial resurs väldigt fort, ibland redan samma dag som du besöker verksamheten. Vi arbetar med korta möten och stegvis vård. Stegvis vård innebär att behandlingens intensitet anpassas efter ditt behov av vård.

  Våra samtal baseras främst på KBT (Kognitiv beteendeterapi) och ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Vi kan bland annat hjälpa dig som upplever nedstämdhet, sömnproblem, panik, rädsla, utmattning, oro, likgiltighet eller koncentrationssvårigheter.

 • Sår och stygn

  Om du har skurit dig så illa att plåster inte räcker, eller har ett sår som är djupt eller inte vill läka är det viktigt att du besöker oss. Likaså om du upplever rodnad, svullnad, värmeökning och smärta i sårområdet.

 • Tobaksavvänjning

  Har du funderingar kring ditt tobaksbruk? Vill du få hjälp att sluta röka eller snusa? Då är du välkommen till oss.

  Hos oss kan du bland annat få hjälp med information om tobak och beroende, motiverande samtal och metoder för att förändra dina tobaksvanor.

 • Vaccination

  Vi vaccinerar gammal som ung från 1 års ålder. Barn under 16 år vaccineras endast i sällskap av målsman eller annan vuxen. Välkommen att kontakta oss för mer information om vaccination.

  Betalning kan endast göras med kontanter eller kort. Vi fakturerar inte. 

  • Rådgivning 150 kr
  • Recept (samtliga vaccin) 150 kr
  • Uteblivet besök 250 kr
  • Bältros - Zostavax 1450 kr
  • Gula febern - Stamaril 524 kr
  • Hepatit A - Havrix 440 kr
  • Hepatit A och B - Twinrix vuxen 632 kr
  • Hepatit A och B - Twinrix barn 425 kr
  • Hepatit A - Vaqta 440 kr
  • Hepatit B  - Engerix B 365 kr
  • Hjärnhinneinflammation - Menveo 650 kr
  • Japansk encefalit - Ixiaro 1050 kr
  • Mässlingen, röda hund, påssjuka - MMR 350 kr
  • TBE (fästingburen hjärnhinneinflammation - Encepur 370 kr
  • TBE (fästingburen hjärnhinneinflammation) - Encepur barn 360 kr
  • Säsongsinfluensa - Vaxigrip 252 kr
  • Tyfoidfeber - Typhim Vi 350 kr
  • Stelkramp, difteri - DiTe Boster 280 kr
  • Stelkramp, difteri, kikhosta - Bosterix 365 kr
  • Stelkramp, difteri, kikhosta, polio - Bostrix-Polio 410 kr
  • Rabies - Rabies 800 kr
  • Pneumovax 395 kr
  • Vattkoppor* - Varilrix 620 kr

  * Vi brukar först ta ett blodprov om du som vuxen ska vaccinera dig mot vattkoppor, eftersom det inte är helt ovanligt att du som barn haft vattkoppor utan att märka det. Blodprovet visar om du har haft sjukdomen tidigare.

 • Fysioterapi

  Capio Vallbys fysioterapi sker via Erikslunds Fysioterapi

  Alla våra fysioterapeuter har utbildning inom OMT i olika grad och de flesta även akupunktur, men sedan skiljer sig våra inriktningar åt. Vi kan därför erbjuda hög kompetens och lång erfarenhet inom rehabilitering av sjukdomar och skador på rörelse-stödjeorganen, idrottsmedicin samt neurologiska-reumatiska åkommor och långvariga smärttillstånd. Mottagningen ligger på Eriksborg, Hörntorpsvägen 1, men bedömningar och teammöten sker också på Capios vårdcentral. Mot vårdcentralen jobbar i dagsläget 2 fysioterapeuter, men på Erikslunds Fysioterapi finns även fysioterapeuter med landstingsavtal som du också kan söka. Dessa har inriktning t.ex. mot OMT, lymfterapi , långvarig smärta eller stressutmattningssyndrom. Remissfrihet råder, vilket innebär att du inte behöver någon remiss från din läkare. Vid det första besöket görs en bedömning av dina besvär och om någon fysioterapeutisk åtgärd kan påverka dina besvär till förbättring.

  Besöket kostar 140 kronor och högkostnadsskydd gäller. För barn/ungdomar och personer över 85 år är besöket kostnadsfritt. Uteblivet besök debiteras enligt taxa fn 190 kr!

  Vi erbjuder bland annat:

  • Individuell behandling mot främst olika smärttillstånd från rörelse-stödjeorganen.
  • FAR: Fysisk aktivitet på recept (få hjälp med ett anpassat program för dina besvär)!
  • Artrosskola
  • KOL-grupp
  • Diabetesgrupp
  • Mödrahälsovård
  • Tematräff: fysisk aktivitet vid graviditet
  • Balansgrupp
  • Bassängträning

  Läs mer om oss på www.erikslundsfysio.se eller generellt om fysioterapi på 1177.se

  Du kan boka tid direkt till en fysioterapeut via Erikslunds fysioterapi på telefonnummer
  021-185050.