Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Eva Hallqvist

Verksamhetschef

Hanna Lostelius

Biträdande Verksamhetschef

Eva Älvegran

Medicinsk sekreterare

Lotta Ikonen

Receptionist/sjuksköterska

Evelina Karlsson

Receptionist

Wilbrode Okungu

Distriktsläkare

Jan Pedersen

Distriktsläkare

Haval Ghoghi

Underläkare

Elisabeth Thelander

PTP-psykolog

Föräldraledig

Kristin Grönvalls

Sjuksköterska Laboratorie

Caroline Karlsson

Sjuksköterska

Tjänstledig

Jenny Eriksson

Undersköterska

Ann-Christine Löfgren

Undersköterska

Sjukskriven

Lise-Lotte Heidenborg

Undersköterska

Jeanette Sparrenlöv

Distriktssköterska

Sawdatu Issah

Diabetessköterska

Anna-Maria Larsson

Distriktssköterska

Vivi-Ann Landén

Distriktssköterska

Nathalie Ahmadzay

Läkare

Alf Narkéus

Läkare

Mona Samuelsson

Vårdadministratör

Veronica Strand

Distriktssjuksköterska

Jonathan Johansson

Sjuksköterska

Annhild Nordlander

Sjuksköterska

Vivi-Ann Landén

Distriktssköterska

Jessica Bäckman

Distriktssköterska

Patrik Hammarström

PTP-psykolog

Beatriz Olsson

Sjuksköterska

Elin Åberg

Barnmorska