Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Hanna Lostelius

Verksamhetschef

Eva Älvegran

Medicinsk sekreterare

Therese Myrensved

Medicinsk sekreterare

Evelina Karlsson

Receptionist

Parastoo Ravanbeh

Receptionist

Farshid Shafizadeh

Allmänspecialist, specialist i internmedicin, Medicinskt ansvarig läkare

Ali Haghgoy

Läkare

Nastaran Poor Rahimi

Läkare

Anna Papinski

Läkare

Nathalie Ahmadzay

Läkare

Jenny Eriksson

Undersköterska

Belinda Nilsson

Undersköterska

Ann-Christine Löfgren

Undersköterska

Sawdatu Issah

Diabetessköterska

Veronica Strand

Distriktssköterska BVC

Jennie Enlund

Distriktssköterska

Caroline Karlsson

Sjuksköterska

Jonathan Johansson

Sjuksköterska

Ann Forssell

Sjuksköterska

Nils Berggrund

Specialistsjuksköterska

Elisabeth Thelander

PTP-psykolog

Johannes Magnusson

PTP-psykolog

Jessica Bäckman

Distriktssköterska BVC

Beatriz Olsson

Barnsjuksköterska

Maria Dahlgren

Barnsjuksköterska

Elin Åberg

Barnmorska

Marie Holmström

Barnmorska