Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Hanna Lostelius

Verksamhetschef

Eva Älvegran

Medicinsk sekreterare

Mona Samuelsson

Vårdadministratör

Evelina Karlsson

Receptionist

Farshid Shafizadeh

Allmänspecialist, specialist i internmedicin, Medicinskt ansvarig läkare

Wilbrode Okungu

Allmänspecialist

Jan Pedersen

Allmänspecialist

Ali Haghgoy

Läkare

Noushig Tomas

ST-läkare allmänmedicin

Jenny Eriksson

Undersköterska

Belinda Nilsson

Undersköterska

Ann-Christine Löfgren

Undersköterska

Tjänstledig

Sawdatu Issah

Diabetessköterska

Veronica Strand

Distriktssköterska BVC

Jennie Enlund

Distriktssköterska

Caroline Karlsson

Sjuksköterska

Tjänstledig

Jonathan Johansson

Sjuksköterska

Ann Forssell

Sjuksköterska

Patrik Hammarström

PTP-psykolog

Elisabeth Thelander

PTP-psykolog

Föräldraledig

Jessica Bäckman

Distriktssköterska BVC

Beatriz Olsson

Barnsjuksköterska

Maria Dahlgren

Barnsjuksköterska

Elin Åberg

Barnmorska

Ann Thessén

Barnmorska

Nastaran Poor Rahimi

Underläkare