Förälder, barn och vårdpersonal i mottagningsrum. Förälder, barn och vårdpersonal i mottagningsrum.

Så kan vi hjälpa dig

Vi erbjuder dig vård av hög kvalitet med bästa tänkbara tillgänglighet, service och bemötande.

  • Drop-in för akuta besvär

  • Provtagning

  • Receptförnyelse (akuta fall)

  • Remiss till annan vårdmottagning

  • Relaterade vårdmottagningar