Så arbetar vi med kvalitet

Vårt kvalitetsarbete. Patient använder vår digitala enkät.

Kvalitetsarbetet är motorn i Capio som leder till att du som patient får rätt vård och säker vård, att du återhämtar dig snabbt efter våra behandlingar och upplever både trygghet och kompetens när du kommer i kontakt med oss.

Kvalitet har många aspekter. Capio har valt att fokusera på fyra områden som vi ser är mest betydelsefulla för dig som patient – modern medicin, god information, vänligt bemötande och ändamålsenlig miljö och utrustning. Vi kallar dessa för kvalitetens hörnstenar.

Årsrapport kvalitet

I vår kvalitetsrapport kan du läsa om hur vi arbetar med kvalitet och patientsäkerhet. Här redovisar varje mottagning delar av sitt kvalitetsarbete och hur man arbetar med förbättringar och resultat i syfte att uppnå bästa möjliga livskvalitet för våra patienter. Genom att mäta kvalitet från tre olika aspekter kan vi få en helhetsbild av kvaliteten på den vård vi ger.
Läs Kvalitetsrapporten 2018

Så mäter vi kvalitet

För att kunna uppnå vårt mål att ge bästa möjliga vård till våra patienter behöver vi ta reda på om vi ger god vård och hur våra patienter upplever oss. Vi har valt att mäta kvalitet utifrån tre olika aspekter för att kunna få en helhetsbild av den vård vi ger – de medicinska resultaten, patientens egen upplevelse av resultatet av behandlingen samt patientens nöjdhet. 

Medicinska resultat

Clinic Reported Outcome Measurements

De medicinska indikatorerna (exempelvis blodtryck, blodsockernivå och rökstatus) utgår från de uppgifter som skickas till nationella register och kan därför jämföras med ett rikssnitt för hela landet.

Capio Närsjukvård har valt ut fyra stora patientgrupper som vi arbetar extra med för att följa upp:

  • Patienter med diabetes typ 2
  • Hypertonipatienter (högt blodtryck)
  • Astma/KOL-patienter
  • Mångsökare

Utöver dessa patientgrupper arbetar flera enheter även med lokala kvalitetsindikatorer för andra grupper. Resultaten presenteras en gång per kvartal i en kvalitetsrapport.

Patientupplevd hälsa

Patient Reported Outcome Measurements

Den patientupplevda hälsan mäts via standardiserade formulär där du som patient får svara på frågor om ditt hälsotillstånd.

Patientnöjdhet

Patient Reported Experience Measurements

Patientnöjdheten, eller helhetsupplevelsen av vården, mäts genom nationella patientenkäten som utförs av Sveriges kommuner och landsting samt genom digital enkät där du som patient kan ge återkoppling på ditt besök och lämna synpunkter direkt på vårdcentralen i anslutning till ditt besök.