Vi värnar om miljön

Vårt miljöarbete. Personal cyklar till jobbet.

Vi på Capio Närsjukvård vill tillsammans minimera vår negativa inverkan på miljön. 

Inom Capio Närsjukvård försöker vi använda energi- och naturresurser effektivt för att förhindra och minimera föroreningar. Läs vår miljöpolicy här.

Våra miljömål

Sedan januari 2015 satsar vi på långsiktiga miljömål som gäller över en treårscykel. Målen är indelade i fem kategorier: läkemedel, kemikalier, transport, energi och inköp.

Läkemedel

Läkemedel är vår enskilt största miljöaspekt och här fokuserar vi på förskrivning. Vi håller på att ta fram en utbildningsfilm som vänder sig till förskrivare i våra verksamheter och utgår från frågeställningen ”Hur kan jag som förskrivare göra skillnad för miljön?”. 73 % av våra mottagningar erbjuder också information om hur vi tillsammans kan minska läkemedel i miljön i form av bland annat affischer, informationsfilmer och läkemedelspåsar. Under 2015 och 2016 har 72,8 % av våra läkare genomfört en miljöutbildning.

Kemikalier

Vad gäller kemikalier har vi bland annat valt att fokusera på de leksaker som finns i våra väntrum på vårdcentralen och hos BVC. Under 2015-2016 har 63 % av våra mottagningar sett över de leksaker som finns i väntrummen så att de är giftfria enligt Naturskyddsföreningens riktlinjer för Giftfri förskola. 34 % har påbörjat arbetet men är ännu inte klara. Målet är att 100 % av mottagningarna ska ha uppnått detta under 2017.

Transport

Vi har som mål att öka antalet tjänsteresor med tåg istället för flyg på sträckan mellan Stockholm och Göteborg. Under 2016 gjordes cirka 44 % av resorna med tåg på denna sträcka. Vi har också som mål att 100 % av våra tjänstebilar ska vara miljöbilar. Under 2016 var 66 % av våra mottagningars företagsbilar miljöklassificerade.

Energi

Cirka 65 % av våra verksamheter har idag möjlighet att mäta sin elförbrukning, resterande har förbrukningen inbakad i hyran. Målet är att varje verksamhet där det är möjligt att mäta ska sänka sin elförbrukning med 10 % under 2017.

Inköp

Idag köper 81,7 % av våra verksamheter in ekologiskt kaffe. Det är en ökning med 1,7 % sedan föregående år.


Alla våra verksamheter är certifierade enligt den internationella standarden ISO 14001:2004 för miljöledningssystem.