ST-läkare

Oskar Smede, ST-läkare

Oskar Smede

Tillmötesgående och lyhörda inför den anställdes förutsättningar och önskemål. Snabba med att genomföra förändringar när det behövs och korta beslutsvägar.

Varför valde du att bli läkare?

Jag har alltid älskat naturvetenskap och hur kroppen fungerar. Som liten var jag mycket sjuk vilket också har påverkat mig. Jag hade många mindre bra kontakter med sjukvården som jag bär med mig som en påminnelse om hur en bra läkare bör vara. Att bli läkare var dock ingen självklarhet utan något som utkristalliserade sig efter att min första karriär, som musiker, fick avbrytas.

Hur ser en vanlig dag ut för dig?

Mina dagar är väldigt olika vilket är något av det bästa med jobbet. Vanlig mottagning varvas med akuta besök. En halv dag i veckan arbetar jag för Strama, en halv dag arbetar jag på BVC.

Vad är särskilt kul och utmanande med ditt jobb?

Variationen och den otroliga spännvidden över problem jag stöter på tillsammans med alla patientmöten är det som gör arbetet så roligt och utmanande.

Hur har din utveckling sett ut hos Capio?

Jag har tidigt åtnjutit stort förtroende från mina chefer och möjligheter att driva de frågor jag tycket är viktiga. Strama-arbete, konsultationslärare på termin 11 på läkarutbildningen, uppstart av MedRave i Skåne, ansvar för smittskydd för att nämna några.

Hur är Capio som arbetsgivare?

Tillmötesgående och lyhörda inför den anställdes förutsättningar och önskemål. Snabba med att genomföra förändringar när det behövs och korta beslutsvägar.

Varför skulle du rekommendera andra att söka sig till Capio?

Jag skulle rekommendera min arbetsplats till andra därför att vi har ett bra samarbete, bedriver god vård och vi har en god stämning med högt till tak.

Jobbar på

Capio Citykliniken Helsingborg Söder

Anställd på Capio sedan

2013

Fritidsintressen

Musik, spelar fagott, mat och vin samt utförsåkning