Fysioterapeut undersöker knä. Fysioterapeut undersöker knä.

Vårt utbud

Vi erbjuder dig rehabilitering av hög kvalitet med bästa tänkbara service och bemötande.

 • Rehabilitering vid muskel- och ledbesvär

  Besvär från muskler och leder kan upplevas på många olika sätt. Det kan vara smärta eller värk som uppstått plötsligt eller kommit smygande. Det kan vara en ständig molande värk, en smärta som uppkommer vid vissa rörelser eller en mer diffus smärta. Ibland gör det inte ont utan känns som en domnande eller stickande känsla. Det kan också hända att muskeln eller leden är svullen eller att du till exempel känner dig kraftlös.

  För de allra flesta besvär som rör muskler och leder är det bra att träffa en sjukgymnast/fysioterapeut som kan göra en bedömning och föreslå vilken behandling som passar bäst i ditt fall.

 • Hjälpmedel

  Du som har en funktionsnedsättning kan ibland behöva någon form av hjälpmedel. Om vår behovsbedömning visar att du behöver hjälpmedel kan du i regel få dem förskrivna av en arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut. Vissa arbetsterapeuter har även möjlighet att komma hem till dig för att undersöka vilken typ av hjälpmedel som passar dig. Om du är anhörig eller närstående erbjuder vi också handledning i förflyttning eller hantering av hjälpmedel.

 • Handrehabilitering

  Om du har besvär som rör smärta, domningar eller nedsatt styrka och rörlighet i fingrar, händer eller underarmar kan du få hjälp med handrehabilitering hos oss. Beroende på besvär och behov får du hjälp med fortsatt behandling eller stöd att träna hemma själv. 

  Vid vissa typer av besvär kan du behöva ett stöd eller en skena för handleden eller ett finger, dessa kallas för ortoser. Om du är i behov av en ortos hjälper vi dig med utprovning.

 • Samtal om fysisk aktivitet

  Genom att vara fysiskt aktiv kan du förebygga och behandla många olika typer av besvär och sjukdomstillstånd. Om du bokar ett hälsosamtal hos oss hjälper vi dig att hitta en motionsform som passar dina behov, önskemål och förutsättningar. Vid behov kan vi även skriva ut Fysisk aktivitet på recept (FaR). Du får då i samråd med oss välja en aktivitet och aktivitetsnivå som är lämplig för dig. Uppföljning erbjuds löpande.

 • Stresshantering

  Stress är i viss mån en del av livet, det är normalt att bli stressad ibland. Men att vara stressad under en längre period kan göra att kroppen tar skada. Det är därför viktigt med vila och återhämtning. Om du ofta upplever stress eller känner dig utmattad och till exempel får sömnproblem, ångest eller huvudvärk kan vi hjälpa dig.

 • Akupunktur och dry needling

  Akupunktur kan användas som smärtlindring vid värk i muskler och leder.

  Vi utför västerländsk akupunktur som är en vidareutveckling av traditionell kinesisk akupunktur. Det är inte kartlagt exakt vad som händer i kroppen vid akupunktur, men många studier har visat att västerländsk akupunktur kan vara en effektiv metod för att lindra smärta.

  Akupunktur kan till exempel användas vid:

  • Smärta i ländryggen, nacken eller skuldrorna
  • Tennisarmbåge
  • Knäartros

  Så går behandlingen till
  Akupunkturen utförs av en person som är vidareutbildad i akupunktur. Vid behandlingen får du ta av dig kläderna på den del av kroppen som ska behandlas. Oftast får du sitta eller ligga ner under behandlingen. Den som utför behandlingen sätter ett antal tunna sterila nålar i muskler, senor eller bindväv. Nålarna kan sättas i det område du har ont, men även på andra delar av kroppen.

  Att få akupunktur kan kännas på olika sätt. Det kan till exempel kännas pirrande, tryckande, värmande eller kylande. Det kan också göra lite ont eller kännas avdomnat i området där nålarna sätts.

  Dry needling
  Dry needling är en behandlingsform med akupunkturnålar. Namnet "dry-needling" kommer av att nålar sticks men det tillsätts inga läkemedel utan det är själva det torra sticket som ger behandlingseffekten.

  Vanligast behandlingsmålet är att ömmande punkter i musklerna, så kallade "triggerpunkter" behandlas. Nålarna sticks då in i punkten upprepade gånger tills en tydlig avslappning sker. Trots att nålar används så skiljer sig behandlingen från akupunktur och har inte samma verkningsmekanismer som traditionell akupunktur.

  Vanliga tillstånd som behandlas med dry-needling kan vara:

  • Smärtor i vadmuskulaturen
  • Axelsmärtor
  • Rygg- och nackbesvär

  Kompletterande behandlingar
  Beroende på vilka besvär du har kan det vara aktuellt att komplettera akupunktur eller dry needling med andra behandlingar, till exempel träning.

 • Bostadsanpassning

  Om du har svårt att klara av att göra vardagliga aktiviteter i ditt hem kan du ibland behöva en bostadsanpassning. En arbetsterapeut kan då hjälpa till med utredning och intyg samt fylla i ansökan för bostadsanpassning.

  Det är kommunen som beslutar om du ska få bidrag till bostadsanpassning.

  En bostadsanpassning kan till exempel innebära att:

  • Ta bort trösklar
  • Byta ut badkar mot dusch
  • Ordna en ramp vid entrén

  Vid behov kommer arbetsterapeuten hem till dig för att göra en bedömning av vilken hjälp du behöver. Kontakta oss gärna om du vill boka en tid för rådgivning,

 • Gruppbehandlingar

  Vi erbjuder olika typer av behandlingar i grupp. Gruppbehandlingarna kan till exempel bestå av föreläsningar och samtal eller olika typer av träning.

  Att delta i en gruppbehandling kan vara ett bra tillfälle att träffa och utbyta erfarenheter med andra personer som har liknande besvär.

  För att delta i en gruppbehandling behöver du först träffa någon av våra fysioterapeuter eller arbetsterapeuter. Din kontakt på rehab kan då rekommendera dig lämplig gruppbehandling om det är aktuellt.

  Artrosskola

  Du som har artros har möjlighet att delta i vår artrosskola. Syftet med artrosskolan är att du ska få mer kunskap om dina besvär och hur du kan träna för att må bättre.

  Artrosskolan börjar med tre föreläsningar. Efter det påbörjas en träningsperiod på sex veckor då du får ett individuellt anpassat träningsprogram. Du kan välja att träna i vårt gym två gånger per vecka eller träna hemma.

  Artrosskolan ges enligt konceptet BOA (Bättre omhändertagande av patienter med artros).

  Seniorträning
  Detta är gruppen för dig som är 75+ och som vill ha stöd och hjälp i din träning. Att vara regelbundet fysiskt aktiv även när vi blir äldre kan både förebygga och reducera åldersrelaterade fysiska och psykiska förändringar. Oavsett ålder kan vi bli starkare, få bättre kondition, rörlighet och balans. Alla dessa effekter kan bidra till att minska risken för ex. fallolyckor och frakturer.

  Vid de första tillfällena kommer fysioterapeuten att instruera er i övningarna som innehåller både balans, styrka, rörlighet och kondition. Träningen sker i form av stationsträning. Innan gruppen börjar kommer du få träffa en fysioterapeut för att se vilken nivå du kan börja träna på. Fysioterapeuten kommer sedan att finnas med vid varje träningstillfälle.

  Vi träffas en gång i veckan under en timma. Träningen sker under 10 veckor. Kostnad 50 kr/gång, frikort gäller och är du äldre än 85 år tränar du gratis.

  Balansgrupp

  Som deltagare i gruppen får du träna styrka och balans under ledning av våra fysioterapeuter. Syftet är att förbättra och bibehålla styrka, balans och gångförmåga för att förebygga fall och funktionsnedsättning. Vi träffas under tio tillfällen. Ett grupptillfälle leds av arbetsterapeut.

  Capio Active Training - CAT

  CAT är en aktiv rehabilitering och träning. Vårt fokus ligger på de besvär som kan uppkomma i rörelseapparaten eller den smärta, nedstämdhet och oro i kroppen som du kan känna vid psykisk ohälsa. Under 8 veckor, en gång i veckan, tränar vi tillsammans med ett syfte att du ska stärka dig själv och bättre kunna hantera vardagen. Vid varje tillfälle ingår:

   

  - Lätt cirkulationsträning

  - Träning av styrka och smidighet med rehabyoga

  - Pedagogisk egenvårdsundervisning, för att jobba med din egen smärtlindring i din hemmiljö.

  - Mindfulness - träning med djupavslappning.

  Stresskola

  Vi träffas åtta gånger per kurs, en gång i veckan, i en och en halv timme per tillfälle. Varje tillfälle inleds med en kort sittande avslappningsövning och avslutas med en längre liggande avslappningsövning. Under kursen diskuterar vi olika teman samt gör övningar som kan hjälpa dig att lindra din stress.

  I grundkursen ingår teman som:

  • Information om hur kroppen reagerar på stress, både fysiskt och psykiskt
  • Stressorer
  • Hanteringsstrategier
  • Andning
  • Hållning
  • Fysisk aktivitet

  Sömnskola

  I sömnskolan träffas vi vid sju tillfällen. Kursen är en gång i veckan, en och en halv timme. Mellan varje kurstillfälle får du olika hemuppgifter att öva på hemma inför nästa tillfälle.

  Vi diskuterar bland annat:

  • Hur man skriver sömndagbok
  • Fakta om sömn
  • Sömnråd
  • Sömnhygien
  • Sömnstrategier
  • Oro och tankarnas betydelse för sömnen
  • Avslappnings- och insomningstekniker

  Kvinnohälsa

  Vi har hjälp att erbjuda dig med smärta, spänning, läckage eller andra besvär från bäckenregionen.

  För dig med dessa besvär har vi behandling individuellt samt i grupp.

  I gruppen får du lära dig mer om hur du kan hantera dina besvär med hjälp av bland annat fysisk aktivitet, andningsövningar och avslappning. Ett teoriavsnitt ingår varje gång.

  Gruppträffarna pågår under sju veckor, en och en halv timme varje tillfälle, en gång i veckan. Kursen innehåller både praktiska och teoretiska moment med hemuppgifter.

  Välkommen att kontakta oss för mer information.

   

 • Rehabilitering i hemmet

  Om du har skrivits ut från sjukhuset och är i behov av fortsatt rehabilitering är du välkommen att vända dig till oss. Vårt hemrehabteam består av sjukgymnast och arbetsterapeut.

  Rehabilitering i hemmet erbjuds dig som bedöms ha bättre möjlighet att uppnå målen för din rehabilitering genom insatser i hemmet än på mottagningen.

  Vi kan bland annat hjälpa dig med:

  • Träning och aktiviteter i vardaglig miljö
  • Strategier/alternativa sätt att utföra aktiviteter
  • Råd om ergonomi i vardagen
  • Fallprevention
  • Utprovning och förskrivning av hjälpmedel
  • Intyg för bostadsanpassning
  • Kostrådgivning hos dietist

  Våra besök hos dig
  Tillsammans ser vi över din situation och vi tar gemensamt fram en individuell plan för din återhämtning. Rehabiliteringen kan till exempel innebära träning av rörelseförmåga och balans. Vi tränar i vardagliga situationer i och kring din bostad. Behöver du hjälpmedel eller bostadsanpassning ser vi tillsammans över ditt behov.

  Målet är att få din vardag att fungera på bästa sätt trots den sjukdom eller skada du drabbats av.

 • Tejpning

  Vid vissa typer av skador som stukningar och senbesvär kan sjukgymnasten eller arbetsterapeuten använda sporttejp eller kinesiotejp som behandling. Att tejpa det skadade området ger avlastning och hjälper dig att röra kroppen på rätt sätt. 

  Tejpning kan till exempel användas vid skador i:

  • Axel
  • Nacke 
  • Armbåge
  • Handled
  • Ländrygg
  • Höft
  • Lår
  • Knä
  • Benhinna
  • Vadmuskel
  • Fotled
  • Hälsena
 • TENS

  TENS är en apparat som skickar ut små elektriska strömmar som stimulerar nerver under huden. Detta gör att kroppens eget smärtlindringssystem aktiveras och dämpar smärtan tillfälligt.

  TENS kan till exempel användas vid:

  • Värk i muskler, rygg, nacke eller skuldra
  • Artros

  Om du har pacemaker kan det vara olämpligt att få behandling med TENS, därför är det viktigt att du berättar för oss om du har pacemaker.

 • Träning

  Vilken typ av träning som passar dig beror på dina besvär och dina förutsättningar. Det kan handla om att göra specifika rörelser för att öka rörligheten i en led, bygga upp styrkan i en viss muskel eller förbättra din balans. Det kan också handla om att komma igång med lätt träning för att bli allmänt starkare och få bättre kondition. Tränar du redan mycket kan du istället behöva hjälp med specifika övningar efter en skada eller felbelastning.

  Vi hjälper också till med träning innan och efter operationer, samt rehabilitering och träning vid neurologiska skador och sjukdomar, till exempel stroke, hjärnblödning, hjärnskador, Parkinsons sjukdom och MS.