BVC-sjuksköterska pratar med barn. BVC-sjuksköterska pratar med barn.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Sandra Larsson

Verksamhetschef

amhult@capiovardcentral.se

Hanna Ideskog

BVC-sjuksköterska

Telefontid helgfria vardagar kl 8.00-17.00

Jessica Algenäs

BVC-sjuksköterska

Louise Samson

Specialist i allmänmedicin

Jenny Eistrand

Specialist i allmänmedicin