Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Sandra Larsson

Verksamhetschef

amhult@capiovardcentral.se

Bengt Edlen

Specialist i allmänmedicin

Jenny Eistrand

Specialist i allmänmedicin, Medicinskt ansvarig läkare

Charlotta Allard

ST-läkare

Fanny Thorn

ST-läkare

Annika Svensson

Diabetessköterska

Anna Zälter

Diabetessjuksköterska

Christina Hultqvist

Distriktsjuksköterska

Jennica Palmdahl

Sjuksköterska

Nina Aydin

Sjuksköterska

Emelie Kindberg Gustafsson

Medicinsk sekreterare

Cecilia Karlsson

Medicinsk sekreterare

Louise Samson

Specialist i allmänmedicin

Elisabeth Werner

Medicinsk sekreterare

Helen Lundin

Medicinsk sekreterare

Josefin Asketun

Medicinsk sekreterare

Linnéa Sidbrant

Psykolog

Margareta Persson Pila

Psykolog

Annika Olofsson

Receptionist

Stina Klingberg

Receptionist

Lisa Wallman

Sjuksköterska, rehabkoordinator och vårdsamordnare psykisk ohälsa

Sofia Beischer

Astma/KOL-sjuksköterska

Sami Ismail

Undersköterska

Erika Cordaly

Sjuksköterska

Brigitta Ambarus

Leg läkare

Louise Göransson

Distriktsjuksköterska

Karin Bergqvist

Specialist i allmänmedicin

Emilie Björklund

Sjuksköterska

Bonita Stenborg

Undersköterska

Rolf-Göran Åström

Specialist i allmänmedicin

Matilda Ribokas

Distriktssköterska