BVC-sjuksköterska pratar med barn. BVC-sjuksköterska pratar med barn.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Louise Petterström

Verksamhetschef

louise.petterstrom@capio.se

Anna Sjölin

BVC-sjuksköterska

Elin Caesar

BVC-sjuksköterska

Anna Kalin

BVC-sjuksköterska