föräldrar med barn föräldrar med barn

Vårt utbud

Vi erbjuder dig vård av hög kvalitet med bästa tänkbara tillgänglighet, service och bemötande.

 • Allergi

  Misstänker du att du lider av allergi? Hos oss kan du få hjälp med undersökning och diagnos, läkemedel samt rådgivning. 

 • Astma/KOL

  Du som har andningsbesvär, astma eller KOL är välkommen till vår mottagning. Vi hjälper dig genom att kontrollera dina luftvägar och din lungkapacitet, ge råd och information samt förskriva medicin. Målet är att du ska må bra både nu och i framtiden.

 • Demens

  Det är vanligt att minnet försämras när man blir äldre och orsakerna kan vara många. Om du under längre tid har upplevt problem med minnet kan det vara bra att genomgå en demensutredning för att ta reda på vad det beror på. Utredningen går ut på att skilja demens från andra sjukdomar med likartade symptom. Utöver utredningen kan vi bistå med information om olika typer av behandlingar, samt läkemedel vid behov.

 • Diabetes

  Du som har diabetes och är patient hos oss blir kallad till besök hos diabetessköterska och läkare. Här tar vi hand om dig genom regelbundna kontroller av dina värden och samtal om hur du mår. Målet är att du ska må bra både nu och i framtiden. Vi arbetar med att förebygga komplikationer såsom hjärtinfarkt, stroke, njurskador, fotsår och nervskador. Vi erbjuder också information och råd om hur du själv kan påverka din hälsa genom din livsstil. 

 • Hud

  Du som har hudbesvär är välkommen att boka en tid hos oss. Vi kan bland annat hjälpa dig som besväras av irriterad hud, akne, utslag, klåda och psoriasis. En distriktssköterska har möjlighet att skriva ut vissa läkemedel och salvor, men om dina symptom kräver annan behandling ser vi till att du kommer i kontakt med en läkare.

 • Högt blodtryck (hypertoni)

  Hos oss kan du som har högt blodtryck (hypertoni) få hjälp med blodtrycksmedicin och mätning av ditt blodtryck. Vi kan också erbjuda information och råd om hur du själv kan påverka ditt blodtryck genom att förändra din livsstil.

 • Infektion

  En infektion innebär att din kropp utsätts för angrepp av smittämnen som exempelvis bakterier, virus eller svamp. Kroppens reaktion på en infektion är vanligtvis en inflammation. Inflammationen kan se ut på olika sätt. Du kan till exempel bli röd och svullen, få feber eller bli trött. Om du inte märkt någon förbättring på en vecka eller om dina symptom blir värre är det aktuellt att söka vård. 

 • Injektioner

  Behöver du injektioner av ett visst läkemedel hjälper en sjuksköterska dig med behandlingen. Du tar själv med dig det preparat din läkare skrivit ut till mottagningen.

  Vi hjälper dig även med provtagning och injektion via (samt omläggning och spolning av) central venkateter (CVK) och subkutan venport. 

 • Inkontinens

  Inkontinens är ett vanligt förekommande problem. Upplever du problem med urin- och/eller avföringsinkontinens är du välkommen att boka en tid hos oss för att få råd, hjälp och stöd.

 • Intyg

  Hos oss kan du få hjälp med olika intyg. Exempelvis för sjukskrivning, vård av barn, färdtjänst eller inställd resa på grund av sjukdom. Vissa intyg är avgiftsbelagda. Kontakta oss gärna för mer information.

 • Lättakut med drop-in

  Här får du träffa en sjuksköterska som gör en snabb bedömning av dina besvär. Därefter får du vid behov träffa en läkare eller annan medicinsk kompetens.

  Vi tar hand om dig med lättare akuta besvär som t ex:

  • halsont
  • feber
  • misstänkt urinvägsinfektion
  • sårskador. 
  Hit kan du komma för nytillkomna lättare akuta åkommor.
  Helgfria vardagar kl 8.00-11.00

  Anmäl dig i kassan när du kommer till oss så hjälper vi dig.

 • Provtagning drop-in

  När en sjuksköterska eller läkare har ordinerat prover ska du besöka laboratoriet. Det är viktigt att du har med dig dina ID-handlingar hit. Om du ska ta blodprover behöver vi också veta om du använder blodförtunnande medicin. Kom i god tid så att du hinner sitta ned och vila en kvart före blodprovstagningen. Stress och rörelser påverkar nämligen många olika ämnen i blodet.

  Helgfria vardagar
  kl 8.00-12.00
 • Psykisk ohälsa

  Ibland kan vi drabbas av nedstämdhet, oro och svårigheter att hantera det vi möter i livet. Då är du varmt välkommen till oss. Våra psykosociala resurser arbetar självständigt men alltid i nära samarbete med våra läkare. Vi kan bland annat hjälpa dig som upplever nedstämdhet, sömnproblem, stress, utmattning, sorg eller koncentrationssvårigheter.

 • Sår och stygn

  Om du har skurit dig så illa att plåster inte räcker, eller har ett sår som är djupt eller inte vill läka är det viktigt att du besöker oss. Likaså om du upplever rodnad, svullnad, värmeökning och smärta i sårområdet.

 • Tobaksavvänjning

  Har du funderingar kring ditt tobaksbruk? Vill du få hjälp att sluta röka eller snusa? Då är du välkommen till oss.

  Hos oss kan du bland annat få hjälp med information om tobak och beroende, motiverande samtal och metoder för att förändra dina tobaksvanor.

 • Ungas Psykiska Hälsa

  På Capio Läkarhus Angered erbjuder vi rådgivning och behandling för barn och ungdomar från 6 t o m 17 år med lindrig till måttlig psykisk ohälsa. Detta kan till exempel vara sömnproblem, oro, ångest, nedstämdhet, stressrelaterade besvär eller återkommande problem mellan barn och förälder. 

  Vi erbjuder rådgivning, bedömning och behandling samt föräldrastöd och familjesamtal. Vi kan hjälpa till vid vidareremittering. Vi erbjuder gärna konsultation till andra instanser som arbetar med barn och unga.

  Vi som arbetar på mottagningen är legitimerade psykologer och legitimerad hälso- och sjukvårdskurator med grundläggande psykoterapiutbildning, som alla har erfarenhet av att arbeta med barn, unga och familjer.

  Besöket hos oss är kostnadsfritt. Du behöver inte vara listad hos oss och du kan höra av dig till oss oavsett var i Västra Götalandsregionen du bor. Vid ett första besök behöver vårdnadshavare delta.

  Mottagning för barn och unga från 6 till och med 17 år. Mer information hittar du under Vårt utbud

  Telefontid helgfri vardag 10.00-12.00
  031-749 16 50
 • Vaccination

  Vi vaccinerar gammal som ung från 1 års ålder. Barn under 16 år vaccineras endast i sällskap av målsman eller annan vuxen. Välkommen att kontakta oss för mer information om vaccination.

  Vaccin och priser

  • Rådgivning 0 kr
  • Gula febern (Stamaril) 390 kr
  • Hepatit A, gulsot (Havrix, 2 doser), barn 340 kr/st
  • Hepatit A, gulsot (Havrix), vuxen 380 kr/st
  • Hepatit B, vuxen (Engerix-B, 3 doser) 250 kr
  • Hepatit A+B, barn (Twinrix) 370 kr
  • Hepatit A+B, vuxen (Twinrix) 460 kr
  • Hepatit A+B, barn (Ambirix) 450 kr/dos
  • Japansk Encephalit (IXARO) 1000 kr
  • Meningokock (Menveo) 600 kr
  • Pneumokocker 350 kr
  • Pneumokocker (Prevenar 13) 690 kr
  • Polio (Boostrix polio), påfyllnadsdos 380 kr
  • Stelkramp 200 kr
  • Säsongsinfluensa, riskpatient 100 kr
  • Säsongsinfluensa, ej riskpatient 180 kr
  • TBE, barn (Encepur, FSME) 310 kr
  • TBE, vuxen (Encepur, FSME) 330 kr 
  • Tuberkulos, BCG-vaccin 240 kr
  • Tuberkulintest, PPD 240 kr
  • Tyfoidfeber (Typherix) 280 kr
  • Recept Kolera 200 kr
 • Äldremottagning

  På äldremottagningen erbjuder vi dig som är äldre bättre tillgänglighet och en mer sammanhållen vård. Vi kan till exempel hjälpa dig med genomgång och kontroll av dina mediciner eller med förebyggande hälsovård, genom att se över din motion och kost.

  Äldremottagningen är öppen för dig som är 75 år eller äldre. Om du hellre vill fortsätta att ringa eller komma till oss som vanligt går det lika bra.