föräldrar med barn föräldrar med barn

Vårt utbud

Vi erbjuder dig vård av hög kvalitet med bästa tänkbara tillgänglighet, service och bemötande.

 • Allergi

 • Astma/KOL

 • Demens

 • Diabetes

 • Hud

 • Högt blodtryck (hypertoni)

 • Infektion

 • Injektioner

 • Inkontinens

 • Intyg

 • Lättakut med drop-in

 • Provtagning drop-in

 • Psykisk ohälsa

 • Sår och stygn

 • Tobaksavvänjning

 • Ungas Psykiska Hälsa

 • Ungas Psykiska Hälsa: Kurser

 • Ungas Psykiska Hälsa: Frågor och svar

 • Vaccination

 • Äldremottagning

 • Provtagning covid-19 (PCR-prov)