Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Louise Petterström

Verksamhetschef

Sherri Yazdani

Biträdande verksamhetschef

Katarina Karlsson

Medicinsk sekreterare

Elvira Torlo

Receptionist

Jelena Dzelalilja Makelja

Specialist i allmänmedicin

Robert Zingerle

Specialist i allmänmedicin, geriatriker

James Weaver

Specialist i allmänmedicin

Anna Bergman

Distriktssköterska

Therese Lindskog

Distriktssköterska

Amanda Jonsson

Sjuksköterska

Föräldraledig

Paria Hassani

Sjuksköterska

Frida Rönnqvist

Astma/KOL-sköterska

Larysa Tlustenko

Sjuksköterska inom äldre och diabetes

Hormoz Alayar

Specialist i allmänmedicin

Anna Frahm

Specialistundersköterska inom psykisk ohälsa

Victoria Strålman

ST-läkare

Afsaneh Kakavand

Receptionist

Artin Entezarjou

ST-läkare

Archana Patel

Leg. Sjuksköterska

Börje Svanqvist

Leg. Psykolog

Rounak Mohammed

Undersköterska

Karin Backström

Underläkare

Anton Landgren

ST-läkare

Kerstin Jensen

Socionom, Kurator med KBT steg 1

Ungas Psykiska Hälsa

Elsa Rehnström

Leg. Psykolog

Ungas Psykiska Hälsa

Linn Arbeus

Leg. Psykolog

Ungas Psykiska Hälsa

Linda Sandin

AT-läkare