Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Louise Petterström

Verksamhetschef

Sherri Yazdani

Biträdande verksamhetschef

Katarina Karlsson

Medicinsk sekreterare

Elvira Torlo

Receptionist

Jacek Jackowski

Specialist i allmänmedicin

Jelena Dzelalilja Makelja

Specialist i allmänmedicin

Robert Zingerle

Specialist i allmänmedicin, geriatriker

James Weaver

Specialist i allmänmedicin

Anna Bergman

Distriktssköterska

Therese Lindskog

Distriktssköterska

Amanda Jonsson

Sjuksköterska

Föräldraledig

Paria Hassani

Sjuksköterska

Frida Rönnqvist

Astma/KOL-sköterska

Larysa Tlustenko

Sjuksköterska inom äldre och diabetes

Anna Frahm

Specialistundersköterska inom psykisk ohälsa

Victoria Strålman

ST-läkare

Artin Entezarjou

ST-läkare

Afsaneh Kakavand

Receptionist

Basel Al-haj

Vik. Underläkare

Kerstin Jensen

Socionom, Kurator med KBT steg 1

Ungas Psykiska Hälsa

Linn Arbeus

Leg. Psykolog

Ungas Psykiska Hälsa

Elsa Rehnström

Leg. Psykolog

Ungas Psykiska Hälsa

Ayan Ahmed

Leg. Sjuksköterska

Amineh Hashemi

Undersköterska

Archana Patel

Leg. Sjuksköterska

Börje Svanqvist

Leg. Psykolog

Rounak Mohammed

Undersköterska

Karin Backström

Underläkare

Anton Landgren

ST-läkare