Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Louise Petterström

Verksamhetschef

Skicka e-post

Sherri Yazdani

Biträdande verksamhetschef

Katarina Karlsson

Medicinsk sekreterare

Rebeca Torrez

Medicinsk sekreterare

Elvira Torlo

Receptionist

Jacek Jackowski

Specialist i allmänmedicin

Jelena Dzelalilja Makelja

Specialist i allmänmedicin

Robert Zingerle

Specialist i allmänmedicin, geratriker

Evgenia Maximova

ST-läkare

James Weaver

ST-läkare

Ali Zahid Mohsin

Underläkare

Anna Bergman

Distriktssköterska

Therese Lindskog

Distriktssköterska

Amanda Jonsson

Sjuksköterska

Föräldraledig

Samuel Wilck

Sjuksköterska

Selma Deveci

Sjuksköterska

Paria Hassani

Sjuksköterska

Hedvig Simonsson

Sjuksköterska

Föräldraledig

Frida Rönnqvist

Astma/KOL-sköterska

Larysa Tlustenko

Sjuksköterska inom äldre och diabetes

Anna Frahm

Specialistundersköterska inom psykisk ohälsa

Victoria Strålman

ST-läkare