Byte av journalsystem

Den 18 okt byter vi journalsystem. I samband med bytet och en tid framöver kan bokning och journalföring tyvärr komma att ta lite längre tid. Vi ber om överseende med detta.

Barnavårdscentral. Barn på våg, sköterska med nalle.

Ditt barns hälsa i goda händer