föräldrar med barn föräldrar med barn

Vårt utbud

Vi erbjuder dig vård av hög kvalitet med bästa tänkbara tillgänglighet, service och bemötande.

 • Vaccination mot covid-19

 • Egentest/Självtest Covid-19

 • Allergi

 • Astma/KOL

 • BVC på Capio Vårdcentral Axess

 • Demens

 • Diabetes

 • Förbokad Drop-in-mottagning för akuta besvär

 • Hud

 • Högt blodtryck (hypertoni)

 • Infektion

 • Injektioner

 • Inkontinens

 • Provtagning

 • Psykisk ohälsa

 • Rehabkoordinator

 • Sår och stygn

 • Tillgänglighet

 • Tobaksavvänjning

 • Vaccination

 • Äldremottagning

 • Privatmarknad: Intyg

 • Privatmarknad: Hälsokontroll hos läkare

 • Privatmarknad: Hälsokontroll hos sjuksköterska

 • Privatmarknad: Företagshälsa

 • Privatmarknad: Privat sjukvårdsförsäkring

 • Alléjouren