Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Veronika Ottosson

Verksamhetschef

veronika.ottosson@capio.se

Ulrika Landahl

Bitr. verksamhetschef

Kristoffer Skoog

Specialist i allmänmedicin. Medicinsk ansvarig läkare

Titti Borin

Specialist i allmänmedicin

Arezo Feizi

ST-läkare

Föräldraledig

Amanda Wikström

Leg. läkare

Stefan Droguet

Leg. läkare

Jan Eriksson

Specialist i internmedicin

Privatmarknad

Lisa Carlborg

Leg. sjuksköterska

Privatmarknad

Ing-Britt Brax

Distriktssköterska

Caroline Lindmark

Distriktssköterska

Katinka Hagström

Distriktssköterska

Annelie Smith

Leg. sjuksköterska

Sandra Eng

Leg. sjuksköterska

Föräldraledig

Åsa Torstensson

Leg. sjuksköterska

Madeleine Eliasson

Undersköterska

Lane Bruce Dahlqvist

Astma/KOL-sjuksköterska och tobaksavvänjare

Marie Olsson

Astma/KOL-sjuksköterska

Katarina Petersson

Medicinsk sekreterare

Ingela Vinbo

Medicinsk sekreterare

Charlotte Olsson

Medicinsk sekreterare

Marita Björk

Leg. psykolog

Josefine Ohlin Strand

KBT-terapeut/Vårdsamordnare

Föräldraledig

Lottie Medbo

Rehabkoordinator

Jeanette Bernhardtz

Leg. sjuksköterska

Privatmarknad

Johanna Neikter

Leg. läkare

Désirée Borkmann

Leg. läkare

Yosef Zaouia

ST-läkare

Föräldraledig

Biljana Markovic

Undersköterska

Bianca Svärd

Receptionist

Franciska Veenker

Leg. sjuksköterska

Jasper Daemen

Specialist i allmänmedicin

James Friedmann

Underläkare