Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Veronika Ottosson

Verksamhetschef

veronika.ottosson@capio.se

Ulrika Landahl

Bitr. verksamhetschef

Kristoffer Skoog

Specialist i allmänmedicin. Medicinsk ansvarig läkare

Titti Borin

Specialist i allmänmedicin

Arezo Feizi

ST-läkare

Föräldraledig

Amanda Wikström

Leg. läkare

Stefan Droguet

Leg. läkare

Jan Eriksson

Specialist i internmedicin

Privatmarknad

Lisa Carlborg

Leg. sjuksköterska

Privatmarknad

Ing-Britt Brax

Distriktssköterska

Caroline Lindmark

Distriktssköterska

Angelique Fagerkrantz

Distriktssköterska

Annelie Smith

Leg. sjuksköterska

Sandra Eng

Leg. sjuksköterska

Föräldraledig

Åsa Torstensson

Leg. sjuksköterska

Jean Enriquez

Diabetessjuksköterska

Madeleine Eliasson

Undersköterska

Lane Bruce Dahlqvist

Astma/KOL-sjuksköterska och tobaksavvänjare

Marie Olsson

Astma/KOL-sjuksköterska

Katarina Petersson

Medicinsk sekreterare

Ingela Vinbo

Medicinsk sekreterare

Charlotte Olsson

Medicinsk sekreterare

Marita Björk

Leg. psykolog

Josefine Ohlin Strand

KBT-terapeut/Vårdsamordnare

Lottie Medbo

Rehabkoordinator

Jeanette Bernhardtz

Leg. sjuksköterska

Privatmarknad

Johanna Neikter

AT-läkare

Désirée Borkmann

Leg. läkare

Yosef Zaouia

ST-läkare

Föräldraledig

Biljana Markovic

Undersköterska

Bianca Svärd

Receptionist

Franciska Veenker

Leg. sjuksköterska

Jasper Daemen

Specialist i allmänmedicin

James Friedmann

Underläkare