2019-07-01, 00:00

Samtliga våra sjuksköterskemottagningar förutom DSK och Astma/KOL är sommarstängda v.26-35. Vid frågor ring 031 725 00 75/Vänligen, personalen på Capio vårdcentral Axess

Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Veronika Ottosson

Verksamhetschef

Skicka e-post

Ulrika Landahl

Bitr. verksamhetschef

Kristoffer Skoog

Specialist i allmänmedicin. Medicinsk anvsarig läkare

Veronika Sruogaite

Specialist i allmän medicin

Jan Eriksson

Specialist i internmedicin

Nina Qviller

Specialist i allmänmedicin

Börjar den 5 augusti

Titti Borin

Specialist i allmänmedicin

Börjar den 2 september

Eva Gullberg

Leg. läkare

Arezo Feizi

Leg. läkare

Amanda Wikström

Leg. läkare

Thomas Hedberg

Barnläkare

Ej i tjänst

Ing-Britt Brax

Distriktssköterska

Caroline Lindmark

Distriktssköterska

Annelie Smith

Leg. sjuksköterska

Lisa Carlborg

Leg. sjuksköterska

Sandra Eng

Leg. sjuksköterska

Föräldraledig

Åsa Torstensson

Leg. sjuksköterska

Jean Enriquez

Diabetessjuksköterska

Lane Bruce Dahlqvist

Astma/KOL-sjuksköterska

Marie Olsson

Astma/KOL-sjuksköterska

Ann-Charlotte Bergström

Leg. sjuksköterska företagshälsovård och privatsjukvård

Madeleine Eliasson

Undersköterska

Katarina Petersson

Medicinsk sekreterare

Ingela Vinbo

Medicinsk sekreterare

Susanne Rosenhoff

Medicinsk sekreterare

Marita Björk

Leg. psykolog

Karin Gjelseth

KBT-terapeut

Raheleh Arman

Receptionist

Mikael Falk

Receptionist

Capio Närsjukvård erbjuder primärvård med vårdcentraler, specialistmottagningar, rehab, barnavårdscentraler och barnmorskemottagningar. Vi har idag mottagningar från Umeå i norr till Ystad i söder. Hos oss är varje patientmöte unikt och våra samlade erfarenheter används till att fortsätta utveckla bästa tänkbara vård.

Capio på LinkedIn