BVC-sjuksköterska pratar med barn. BVC-sjuksköterska pratar med barn.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Martin Jensen

Verksamhetschef

Petra Leandersson

Distriktssjuksköterska

Cecilia Dahlén

Specialistsjuksköterska barn och ungdom

Karin Sävinger

Specialistsjuksköterska barn och ungdom

Föräldraledig

Heidi Sundblom Nyström

Specialistsjuksköterska barn och ungdom