Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Martin Jensen

Verksamhetschef

Skicka e-post

Dimitris Kellis

Specialistläkare Allmänmedicin

Medicinskt ansvarig läkare

Johan Wilmenius

Specialistläkare Allmänmedicin

Hamida Ibrahimi

Specialistläkare Allmänmedicin

Jan Isaksson

Specialistläkare Allmänmedicin

Carina Jäger

ST-läkare Allmänmedicin

Hanna Nordenhielm

Leg. Psykolog Leg. Psykoterapeut

Specialistbehörig i psykologisk behandling/psykoterapi

Linda Klein

Distriktssköterska

Lise Liljengren

Diabetessköterska

Rehabkoordinator

Staffan Green

Astma/KOL-sjuksköterska

Diplomerad rökavänjare

Lina Jerneskog

Leg. sjuksköterska

Jessica Walldén

Leg. sjuksköterska, Vårdsamordnare Psykisk ohälsa

Madelen Nyberg

Leg. sjuksköterska

Anna Johnsson

Undersköterska / receptionsansvarig

Helena Bågenholm

Distrikts- och Diabetessköterska