Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Martin Jensen

Verksamhetschef

Martin.Jensen@capio.se

Dimitris Kellis

Specialistläkare Allmänmedicin

Medicinskt ansvarig läkare

Johan Wilmenius

Specialistläkare Allmänmedicin

Jan Isaksson

Specialistläkare Allmänmedicin

Jenny Lindholm

Specialistläkare Allmänmedicin

Börjar hos oss den 1/2

Carina Jäger

ST-läkare Allmänmedicin

Diana Li

ST-läkare Allmänmedicin

Mary Choi

ST-läkare Allmänmedicin

Emelie Falk

AT-läkare

Hanna Nordenhielm

Leg. Psykolog Leg. Psykoterapeut

Specialistbehörig i psykologisk behandling/psykoterapi

Staffan Green

Astma/KOL-sjuksköterska

Diplomerad rökavvänjare

Susanne Börjesson

Distriktssköterska

Börjar hos oss 8/2

Linda Klein

Distriktssköterska

Föräldraledig

Helena Bågenholm

Distrikts- och Diabetessköterska

Lina Jerneskog

Leg. sjuksköterska

Jessica Walldén

Leg. sjuksköterska, Vårdsamordnare Psykisk ohälsa

Anna Johnsson

Undersköterska / receptionsansvarig

Studieledig

Madelen Nyberg

Leg. sjuksköterska

Anja Nyberg

Undersköterska/Administratör

Cina Torstensson

Undersköterska