BVC-sjuksköterska pratar med barn. BVC-sjuksköterska pratar med barn.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Kinna Helgesson

Verksamhetschef

Maria

BVC-sjuksköterska

(Annika)

BVC-sköterska

Tila Mehdiyar

Specialist i allmänmedicin