Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Anna Rindeskär

Verksamhetschef

Anna.Rindeskar@capio.se

Mia Einarsdotter

Bitr. verksamhetschef

Emma Hafberg

ST-läkare

Martin Sandberg Wideqvist

Specialist i allmänmedicin

Sandra Eriksson Mirkovic

ST-läkare

Hera Birgisdottir

Leg. Läkare

Emil Rucinski

Specialist i allmänmedicin

Jenny Kjellsdotter Carapeba

Specialist i allmänmedicin

Emma

Medicinsk sekreterare

Ewa

Diabetessjuksköterska

Malin

Medicinsk sekreterare

Isabelle

Distriktssköterska

Jennica

Undersköterska

Johanna

Astma/KOL-sjuksköterska

Johanna

Biomedicinsk analytiker

Hanna

Distriktssköterska / diabetessjuksköterska

Märta

Sjuksköterska

Sirpa

Äldresjuksköterska

Ylva

Distriktssköterska / hypertonisjuksköterska

Ida

Sjuksköterska

Camilla

Sjuksköterska

Sophie

KBT-terapeut / rehabkoordinator

Emelie

Leg. Psykolog

Daniella

Barnsjuksköterska/ BVC

Linda

Distriktssköterska/BVC

Amanda Svedberg

ST-Läkare

Amanda Svedberg

ST-Läkare

Föräldraledig