Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Tina Hogbäck

Verksamhetschef

Annelie Krantz

Medicinsk sekreterare

Emmeli Johansson

Medicinsk sekreterare

Pia Steffensen

Specialist i allmänmedicin

Jonas Ortman

Specialist i allmänmedicin

Karl Nordström

Specialist i allmänmedicin

Karl Rosborg

ST-läkare, medicinskt ansvarig läkare

Emil Gavgani

ST-läkare

Linnea Lenhoff

AT-läkare

Mohammed Rajpar

AT-läkare

Philip Leissner

Psykolog

Ann-Sofi Ullberg

Distriktssköterska

Karin Sigvardsdotter

Astma/KOL-sköterska

Petra Sahlén

Sjuksköterska

Anna Carlsson

Sjuksköterska

Annika Freiholtz

Diabetessköterska

Maria Benneteg

Undersköterska

Anette Hurtig

Undersköterska

Eva-Britt Vilnersson

Biomedicinsk analytiker

Jenny Gustafsson

Distriktssköterska

Maria Avellan

Distriktssköterska

Annette Jonsson

Sjuksköterska

Barbro Tebelius Berg

Distriktssköterska