Grupper

På Capio Rehab Kvillebäcken har du möjlighet att få viss behandling eller träning tillsammans med andra. Vi erbjuder även föreläsningar och samtal i grupp.

För att delta i en grupp behöver du först göra ett besök hos sjukgymnast/fysioterapeut eller arbetsterapeut.

Våra aktuella grupper:

Artrosskola
Balansgrupp
Basal kroppskännedom 
Dans för hälsa
Smärtskola
Stresshantering, grundkurs
Stresshantering, fortsättningskurs
Sömnskola
Träna med diabetes
Träna med KOL
Ångesthantering

Priset för att delta i en grupp är 50 kr. Priset för individuellt besök är 100 kr. Högkostnadsskydd gäller.


Artrosskola

Du som har artros har möjlighet att delta i vår artrosskola. Syftet med artrosskolan är att du ska få mer kunskap om dina besvär och hur du kan träna för att må bättre.

Artrosskolan börjar med tre föreläsningar. Efter det påbörjas en träningsperiod på sex veckor då du får ett individuellt anpassat träningsprogram. Du kan välja att träna i vårt gym två gånger per vecka eller träna hemma.

Artrosskolan ges enligt konceptet BOA (Bättre omhändertagande av patienter med artros). Läs mer om BOA.


Balansgrupp

Som deltagare i gruppen får du träna styrka och balans under ledning av våra sjukgymnaster. Syftet är att förbättra och bibehålla styrka, balans och gångförmåga för att förebygga fall och funktionsnedsättning. Vi träffas under tio tillfällen. Ett grupptillfälle leds av arbetsterapeut.

Plats: Capio Rehab Kvillebäcken.
Tid: Kontakta oss för mer information.


Basal kroppskännedom

Basal kroppskännedom utförs genom fysiska och mentala övningar där vi varvar rörelse och vila. Syftet är att bli mer förankrad i sin egen kropp för att återställa, bibehålla eller förbättra kroppslig och mental hälsa. Genom att öva regelbundet kan du förbättra din inre styrka och stabilitet.

Hur går behandlingen till?

Basal kroppskännedom utövas i grupp eller som individuell behandling. Kroppsliga positioner varierar mellan gående, stående, sittande och liggande. Under behandlingen guidar fysioterapeuten dig. 

Vem har användning av Basal kroppskännedom?
Basal kroppskännedom används främst vid stressrelaterad ohälsa, långvarig smärta och psykiska besvär såsom oro och ångest. Metoden används även i förebyggande syfte vid arbetsteknikträning eller förberedelse inför en aktivitet eller sport.

Plats: Capio Rehab Kvillebäcken
Tid: Fredagar kl. 13.00-14.00
Kursledare: Sofia, leg. fysioterapeut

Dans för hälsa

- för dig som inte mår bra i kroppen och själen!

Vi erbjuder dansgruppen Dans för hälsa med fokus på rörelseglädje och gemenskap för tjejer i åldern 13-18 år.

Vem rekommenderas Dans för hälsa?
Du som upplever stress, oro, nedstämdhet, trötthet sömnbesvär eller smärta i kroppen. Enkla koreografier varvas med samarbetsövningar och avslappning. Ingen dansvana behövs. Gruppen är gratis och leds av legitimerad fysioterapeut. Kontakta oss via mejl eller telefon för att boka in ett individuellt möte med legitimerad fysioterapeut Sofia Färber om du önskar delta.

Plats: Capio Rehab Kvillebäcken
Kursledare: Sofia (Fysioterapeut)
Kurstillfällen: Kontakta oss för information om kommande tillfällen

Vill du läsa mer om Dans för Hälsa gå in på dansforhalsa.se

 


Smärtskola

Syftet med smärtskolan är att bättre kunna ta hand om de problem som uppkommer i vardagen, genom en minskad smärtupplevelse. Du får ökad kunskap och verktyg att hantera din vardag. Insikt om möjligheten att kunna välja nya förhållningssätt och nya strategier minskar din oro och rädsla och ökar tilliten till din egen förmåga att hantera problem som uppkommer till följd av smärta. 

Skolan är uppdelad på 4 teoritillfällen om vardera 1 timme och 30 minuter. I teoritillfällena ingår kort avspänning och några lätta övningar. 

 • Del 1: Ökad kunskap - minskad oro. 
 • Del 2: Fysisk aktivitet. 
 • Del 3: Vardagsbalans, leds av arbetsterapeut. 
 • Del 4: Ökad kontroll - ökad tillit till egen förmåga. Vardagsregim, du får prova lättprogram i bålstabilisering och generella cirkulationsbefrämjande övningar som anpassas individuellt samt några övningar i basal kroppskännedom. 

Efter fjärde gången fortsätter du med någon form av fysisk aktivitet under 10 veckor. Träningen kan ske på Rehab eller på egen hand efter vad som passar dig bäst. Ett uppföljningsbesök kring hur det gått görs efter 10 veckor.

Plats: Capio Rehab Kvillebäcken
Tid: Kontakta Rehab för tider
Kursledare: Camilla, leg fysioterapeut

Kontakta oss för mer information.


Stresshantering, grundkurs

Vi träffas åtta gånger per kurs, en gång i veckan, i en och en halv timme per tillfälle. Varje tillfälle inleds med en kort sittande avslappningsövning och avslutas med en längre liggande avslappningsövning. Under kursen diskuterar vi olika teman samt gör övningar som kan hjälpa dig att lindra din stress.

I grundkursen ingår teman som:

 • Information om hur kroppen reagerar på stress, både fysiskt och psykiskt
 • Stressorer
 • Hanteringsstrategier
 • Andning
 • Hållning
 • Fysisk aktivitet

Plats: Capio Rehab Kvillebäcken
Tid: 
Måndagar kl. 10.30-12.00, onsdagar kl. 10.30-12.00 och kl. 16.00-17.30
Kursledare: 
Malin, leg. fysioterapeut samt psykoterapiutbildadStresshantering, fortsättningskurs

Vi träffas även här åtta gånger per kurs, en gång i veckan, i en och en halv timme. Varje tillfälle inleds med en kort sittande avslappningsövning och avslutas med en längre liggande avslappningsövning. Under kursen diskuterar vi olika teman samt gör övningar som kan hjälpa dig att lindra din stress. 

I fortsättningskursen ingår teman som:

 • Sömn
 • Sömnstrategier
 • Mental träning
 • Livsstilsfaktorer
 • Meditation
 • Mindfulness

Plats: Capio Rehab Kvillebäcken
Tid: Kontakta oss för mer information.
Kursledare: Malin, leg. fysioterapeut samt psykoterapiutbildad


Sömnskola

I sömnskolan träffas vi vid sju tillfällen. Kursen är en gång i veckan, en och en halv timme. Mellan varje kurstillfälle får du olika hemuppgifter att öva på hemma inför nästa tillfälle.

Vi diskuterar bland annat:

 • Hur man skriver sömndagbok
 • Fakta om sömn
 • Sömnråd
 • Sömnhygien
 • Sömnstrategier
 • Oro och tankarnas betydelse för sömnen
 • Avslappnings- och insomningstekniker.

Plats: Capio Rehab Kvillebäcken
Tid: 
Måndagar kl. 14.15-15.45 
Kursledare:
Malin, leg. fysioterapeut samt psykoterapiutbildad


Träna med diabetes

Kursen är till för dig med diabetes som önskar att lära dig mer om hur du kan förbättra dina värden och minska besvär genom fysisk träning.

Kursen äger rum vid sammanlagt tio tillfällen, i en och en halv timme per gång. Vid träningstillfällena så kommer vi att vara i vårt gym eller promenera utomhus.

Kursplan:

1:a tillfället: Vad är diabetes och hur tänker man kring träning och diabetes. Vi varvar teori med träning. 

2-3:e tillfället: Träning

4:e tillfället: Hur kan jag träna vid diabetes? Vi pratar om mediciners effekt på träning samt avslutar med ett träningspass.

5-8:e tillfället: Träning

9:e tillfället: Teorilektion om rökning, diabetes och träning. Efter teoridelen avslutar vi med ett träningspass.

10:e tillfället: Förbättrade värden? Mätning av långtidsblodsockervärde, frågestund och diskussion samt träningspass.

Cirka tre månader efter avslutad kurs har vi ett uppföljningsmöte där vi pratar om hur träningen har fungerat sedan deltagandet i kursen.

Plats: Capio Rehab Kvillebäcken
Tid: Kontakta oss för mer information.
Kursledare: Under ledning av leg. fysioterapeut tillsammans med diabetessjuksköterska.

Ta med dig träningskläder och inomhusskor till första tillfället.


Träna med KOL

Kursen äger rum vid fem tillfällen, en och en halv timme per gång. Varje träff inleds med information och avslutas med träning i vårt gym.

1:a tillfället: Vad är KOL? Vi talar om vad som händer i lungorna vid KOL. Efter teorilektionen avslutar vi med ett träningspass.

2:a tillfället: Vad kan jag göra för att må bättre? Teori om rökstopp - vi talat om rökningens effekter samt om fysisk aktivitet - att träna på rätt sätt. Efter teoridelen avslutar vi med ett träningspass.

3:e tillfället: Hur kan jag förebygga infektioner?  Vi pratar om infektioner och ger kostinformation. Efter teoridelen avslutar vi med träning.

4:e tillfället: Arbetsterapeuten informerar  - tips och råd om att göra vardagen enklare. Passet avslutas med träning.

5:e tillfället: Långtidseffekter av fysisk aktivitet. Sjukgymnasten informerar och vi har frågestund.  Efter teoridelen avslutar vi med ett träningspass.

Ta med dig träningskläder och inomhusskor.

Plats: Capio Rehab Kvillebäcken
Tid:
Kontakta oss för mer information.
Kursledare
: Under ledning av leg. fysioterapeut tillsammans med Astma/KOL-sjuksköterska.


Ångesthantering

Capio Rehab Kvillebäcken är en av de vårdgivare som deltar i ett projekt för att stärka kvinnors hälsa.

För kvinnor med ångest och/eller prestationsbaserad självkänsla kommer vi att erbjuda individuella samtal eller behandlingsinterventioner i grupp. Gruppträffarna kommer att hållas en gång i veckan, i en och en halv timma, under åtta veckor. Kursen innehåller både praktiska och teoretiska moment samt hemövningar.

Plats: Capio Rehab Kvillebäcken
Tid:
Kontakta oss för mer information.
Kursledare: 
Malin, leg. fysioterapeut samt psykoterapiutbildad.

Innehållsansvarig för denna sida:

Johan Oledal
Specialist i allmänmedicin.
Medicinskt ansvarig läkare, Capio Läkarhus Kvillebäcken.