McKenzie-metoden

Denna behandling används vid problem i nacke, rygg, leder och muskler, både för att linda och förebygga nya besvär.

Denna behandling kan vara aktuell för dig med besvär i:

  • Nacke
  • Rygg (eller vid nervpåverkan från ryggraden, till exempel ischias)
  • Leder

Om metoden

Första steget i McKenzie-metoden är en grundlig genomgång av dina besvär i nacke, rygg, leder och muskler. Målet är att lindra smärtor och förebygga återkommande besvär. Tanken är att du efter behandlingen hos oss ska ha de verktyg du behöver och själv kunna utöva regelbundna övningar i vardagen.

Metoden är effektiv vid rygg- och nackbesvär relaterade till exempelvis dålig hållning, diskproblematik eller ärrbildning i muskler. 

Ditt besök hos oss

När du kommer till oss på rehab gör fysioterapeuten en grundlig undersökning enligt McKenzies metod. Fysioterapeuten utgår då från ett standardformulär och antecknar status på diskarnas funktion samt muskler och leder. Efter denna undersökning gör fysioterapeuten en samlad bedömning av dina problemområden. Därefter upprättas ett schema med lämpliga övningar som du får i uppdrag att göra hemma. Tanken är att du gör övningarna regelbundet, ofta varje dag, utifrån ditt personligt anpassade schema. 

Uppföljning av ditt besök

Ett par dagar efter ditt besök får du vanligtvis ett telefonsamtal där fysioterapeuten följer upp hur det gått med dina övningar. Ibland får du göra 1-2 återbesök efter din första behandling. Viktigt för oss är att du känner dig trygg med alla övningar och vet hur du utför dem för att uppnå bästa möjliga resultat av din träning. 

Innehållsansvarig för denna sida:

Johan Oledal
Specialist i allmänmedicin.
Medicinskt ansvarig läkare, Capio Läkarhus Kvillebäcken.