Neurovårdteam

Neurovårdsteam.

Capio Rehab Kvillebäckens neurovårdteam vänder sig till dig som behöver rehabilitering i samband med din neurologiska skada eller sjukdom.

Du kan vara nyligen insjuknad eller ha behov av återkommande rehabilitering efter tidigare sjukdom/skada som till exempel: 

 • MS
 • Parkinsons sjukdom
 • Ryggmärgsskada
 • Stroke

Målsättningen är att du ska återvinna eller bibehålla bästa möjliga funktion för att kunna leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt.

Dina besök hos oss

Innan behandlingsperioden påbörjas träffar du arbetsterapeut, sjukgymnast och vid behov logoped för bedömning och upprättande av en rehabiliteringsplan utifrån dina behov. Utvärdering/revidering av uppsatta mål kommer att ske regelbundet. Periodvis kommer gruppbaserad träning att erbjudas.

Utifrån uppsatta mål inriktas träningen på bland annat:

 • Greppförmåga
 • Förflyttning
 • Kognitiva funktioner
 • Styrka
 • Balans
 • Rörlighet
 • Kondition

Logoped finns att tillgå för dig som har röst-, tal-, språk- eller sväljsvårigheter. Efter bedömning får du träning och om du behöver hjälpmedel så förskrivs detta. 

Pris besök hos arbetsterapeut/fysioterapeut/logoped: 100 kr 
Pris gruppbesök: 50 kr.
Högkostnadsskydd gäller.

Innehållsansvarig för denna sida:

Johan Oledal
Specialist i allmänmedicin.
Medicinskt ansvarig läkare, Capio Läkarhus Kvillebäcken.