Fysioterapeut hjälper kvinna med träning. Fysioterapeut hjälper kvinna med träning.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Anna

Leg. arbetsterapeut

Föräldrarledig 2021. Arbetsterapeut i neurovårdsteamet. Vidareutbildad inom rehabilitering vid stroke och träffar gärna dig med neurologisk skada som har behov av rehabilitering. Träffar även dig som har svårt att klara dina dagliga aktiviteter av olika anledningar. Bor du inom Lunby gör jag också hembesök för bedömning av hjälpmedelsbehov och fallprevention.

Frida

Leg. fysioterapeut

Har vidareutbildning inom Kvinnors Hälsa och är inriktad på graviditetsrelaterade besvär under och efter graviditet. Jobbar med Mckenzie-metoden (MDT), motions- och idrottsrelaterade skador, pilates och medicinsk träningsterapi. Har ett stort intresse för styrketräning och hjälper dig gärna att komma igång med träning både hemma och på gymmet.

Elin

Leg. fysioterapeut

Har specialistkompetens inom neurologi och är vidareutbildad inom Ortopedisk Manuell Terapi (OMT), McKenzie-metoden (MDT) samt akupunktur. Arbetar gärna med dig som har rygg- och nackbesvär eller neurologisk skada/sjukdom. Utbildar inom och arbetar även med elektroterapi.

Malin

Leg. fysioterapeut

Har vidareutbildning och många års erfarenhet inom stresshantering, avslappning, psykosomatiska besvär och stressrelaterad ohälsa. Arbetar både individuellt och i grupp med stresshantering, avslappning, sömnskola och mindfulness. Arbetar även gärna med dig som har rygg- och nackbesvär, huvudvärk eller klimakteriebesvär. Har utbildning och lång erfarenhet inom akupunktur.

Sara

Leg. fysioterapeut

Arbetar gärna med dig som har muskel och ledrelaterad smärta, både för dig som idrottsaktiv eller på motionärnivå. Har även ett stort intresse att arbeta med sjukgymnastik och träning riktad mot barn och ungdom. Är vidareutbildad inom Mckenzie-metoden (MDT) och inom kinesiologisk tejpning.

Sofia

Leg. fysioterapeut

Föräldrarledig 2020. Har vidareutbildning inom McKenzie-metoden (MDT), idrottsmedicin, akupunktur, axelina (axelrehab) och artrosskola (BOA). Arbetar gärna med barn och ungdomar och med dig som har muskel- och ledrelaterad smärta.

Sofia

Leg. fysioterapeut

Föräldrarledig 2020. Träffar gärna dig med muskel- och ledrelaterad smärta och/eller psykisk ohälsa. Hjälper dig som inaktiv vuxen eller ungdom att komma igång med fysisk aktivitet. Har vidare- utbildning inom OMI, Basal Kroppskännedom, akupunktur, Motiverande Samtal och Pilates".

Claudia

Leg. logoped

Arbetar gärna med dig som har språk- och talproblem efter neurologisk skada, t.ex. stroke, och vet att träning kan ge resultat både för dig som är nyinsjuknad men också många år efter inträffad skada.

Selma

Leg. arbetsterapeut

Träffar gärna dig som har behov av handrehabilitering efter skada eller på grund av ledsjukdom. Jag kan hjälpa dig med utprovning av handortoser, träningsprogram eller paraffinbehandling. Arbetar även gärna med dig som har svårt att få vardagen att fungera på grund av stressrelaterad ohälsa. Jag hjälper dig att strukturera vardagen, skapa rutiner och hitta en balans mellan vila och aktivitet. Jag kan även hjälpa dig med intyg för eventuell bostadsanpassning och bedöma behov av hjälpmedel i hemmet.

Anja

Leg. fysioterapeut

Föräldrarledig 2021. Är med i mottagningens neuroteam. Träffar gärna dig med yrsel och dig som är äldre och har någon typ av balansnedsättning eller är i behov av allmän träning för att stärka kroppen. Träffar självklart även dig med besvär och skador i kroppens muskuloskeletala system för behandling samt råd och tips kring egenvård och träning.

Sofie

Leg.fysioterapeut

Håller i KOL-skola och träning enligt Capio Active Training konceptet (CAT). Arbetar gärna med patienter med muskel- och ledrelaterade besvär.

Katrin

Leg. arbetsterapeut