Influensavaccin slut

Just nu råder brist på influensavaccin i Sverige. Därför kan vi tyvärr inte erbjuda vaccination mot influensa för tillfället. Vi uppdaterar vår hemsida löpande, i takt med att vi får ny information från vår leverantör.

Arbeta hos oss

Arbeta hos oss. Glada kollegor på Capio.

Förutsättningen för vår framgång som vårdgivare bygger på att vi har medarbetare som har både kunskap och engagemang samt en stark lokal organisation med bra ledarskap.

Capio Läkarhus Kvillebäcken vårdcentral och barnavårdscentral har funnits sedan 2002 och bedriver vård som kännetecknas av hög kvalitet med bra service och gott bemötande. Vi är drygt 70 medarbetare som tillsammans har hand om ca 18 000 listade patienter. Målet för vårt arbete är att uppnå bästa möjliga hälsa för varje enskild patient.

Hos oss har vi samlat allt under ett tak: specialist i allmänmedicin, ST-läkare, legitimerad läkare, sjuksköterska, distriktssköterska, BVC-sjuksköterska, undersköterska, medicinsk sekreterare och receptionist. Vi har medarbetare som utöver svenska pratar följande språk: engelska, finska, norska, franska, persiska, dari och ryska.

För oss är det viktigt med ett flexibelt och nära samarbete mellan yrkesgrupperna för att på bästa sätt hjälpa våra patienter. Vi formar en arbetsmiljö där alla kan utvecklas och känna stolthet över sin egen och vår gemensamma insats.


Utveckling av verksamheten

Vi tror att engagemang föds ur att du som medarbetare trivs och känner ansvar och arbetsglädje. Detta vill vi skapa förutsättningar för genom gott ledarskap och goda utvecklingsmöjligheter. Organisationen bygger på att de lokala verksamheterna styr och utvecklas utifrån lokala patientbehov och respektive landstings uppdrag. Som medarbetare har du stor möjlighet att vara med och utveckla din enhet tillsammans med verksamhetschefen och kollegorna.

Utveckling i karriären

Att arbeta inom vården ställer höga krav på kunskap, flexibilitet och öppenhet för förändringar. Vi tycker därför att det är viktigt att erbjuda karriärutveckling genom utbildning. Vi erbjuder såväl externa som interna utbildningar. Vi uppmuntrar intern rörlighet för att skapa möjlighet att ta sig an ett nytt ansvarsområde, en ny roll eller en ny enhet. Vi tror att det bidrar till kompetensutveckling, ökat engagemang och en bättre helhetssyn.

Satsning på ledare

Ett bra ledarskap är en av grundförutsättningarna för en välfungerande organisation. Vi satsar därför på att kontinuerligt på utbilda våra region- och verksamhetschefer i såväl ledarskap som drift av en verksamhet i Capio Närsjukvård. Vi har sedan flera år en egen ledarskapsutbildning för chefer, men även för medarbetare som visat intresse för ledarskapet och där vi ser en framtida chef. Vi arbetar ständigt med att utveckla våra utbildningar.

Förväntningar och samarbete

Vi vill även försöka att beskriva vad du som medarbetare kan förvänta dig av Capio som arbetsgivare och vad vi förväntar oss av dig som medarbetare. Vi tror att den tydligheten lägger en bra grund för vårt gemensamma arbete tillsammans.

Du kan förvänta dig av Capio:

 • Att vi ger dig en konkurrenskraftig lön utifrån din specifika kompetens.
 • Att vi säkerställer din möjlighet till utveckling - som medarbetare eller chef.
 • Att du får inflytande och är delaktig i verksamheten du arbetar i.
 • Att verksamheten har en god arbetsmiljö som du kan aktivt påverka.
 • Att verksamheten nyttjar din kompetens på bästa sätt utifrån de behov som finns.
 • Att varje medarbetare behandlas med respekt oavsett kön, ålder, etnicitet eller sexuell läggning.

Capio som arbetsgivare förväntar sig i sin tur att du medverkar till att ge våra patienter bästa möjliga livskvalitet genom:

 • Att arbeta för hög tillgänglighet så att vi kan hjälpa fler patienter.
 • Att du har ett bra bemötande gentemot patienter, anhöriga och kollegor.
 • Att du delar och aktivt arbetar utifrån våra värderingar kvalitet, medkänsla och omsorg i vardagen.
 • Att du är lyhörd inför patienternas behov och förväntningar på den vård vi kan ge.
 • Att du alltid gör ditt bästa för att ge vård av högsta kvalitet.
 • Att du aktivt delger närmsta chef de förbättringsförslag som du ser och kommer med konstruktiv återkoppling.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer.