Vi har fått ett våningsplan till och har därför flyttat om våra mottagningar. 


Plan 1: Rehab (sjukgymnastik/arbetsterapi)
Plan 3: Vårdcentral/Reception
Plan 4: Barnavårdscentral, Distriktssköterska, Psykolog, Vaccination. 

Har du synpunkter på vården?

Patient delar med sig av synpunkter.

Har du råkat ut för något i vården som gjort dig missnöjd på något sätt? Här har vi samlat de olika instanser du kan vända dig till med dina frågor och synpunkter.

Kontakta personalen

I första hand bör du kontakta personalen eller ansvarig chef på den enhet du blivit behandlad och oftast löser ni problemet tillsammans. Du kan antingen ringa, skicka brev eller fylla i ett formulär här på webben.

Patientnämnden

Du kan också vända dig till landstingets/regionens Patientnämnd för att få hjälp och stöd. Patientnämnden är en opartisk instans dit patienter, anhöriga och personal kan vända sig kostnadsfritt. Nämndens uppgift är att lösa problem som uppstått i kontakten mellan patient och personal. Kontaktuppgifter hittar du på respektive landstings/regions hemsida och på alla våra mottagningar.

LÖF Personskadereglering

Om du drabbats av skada när du vårdats inom offentlig sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning. Då kan du kontakta Patientförsäkringen LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) och anmäla skadan via webben. LÖF:s blanketter finns att hämta på mottagningen. Kontakta LÖF för mer information om vad försäkringen omfattar.

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO)

Du kan vända dig till IVO om du blivit utsatt för en felbehandling i vården och anser att en utredning måste göras. IVO utreder din anmälan genom att tillskriva vårdgivaren (verksamhetschefen) och infordra en utredning. Du kan också vända dig till IVOs regionala enhet med frågor som rör din rätt som patient och eventuell begäran om att din journal helt eller delvis ska förstöras.

Läkemedelsförsäkringen

Om du anser dig ha blivit skadad av ett läkemedel kan du vända sig till Läkemedelsförsäkringen. Om en godkänd läkemedelsskada konstateras kan du ha rätt till ersättning.

1177 Vårdguiden

1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning i hela landet. Du kan ringa dit dygnet runt. 1177 Vårdguiden svarar på allmänna frågor kring hälso- och sjukvården, bedömer ditt behov av vård och ger råd och hänvisning till rätt vårdmottagning när så behövs.

Patientsäkerhetsberättelse

Ledningen för Capio Närsjukvård har det övergripande ansvaret för bolagets drygt 70 primärvårdsenheters patientsäkerhetsarbete. Verksamhetschefen på varje enhet har det operativa ansvaret för hur arbetet bedrivs och följs upp. Varje medarbetare på enheten har eget ansvar för sitt patientarbete.

Vid befarad eller inträffad patientskada ska medarbetaren rapportera vårdavvikelse till verksamhetschefen, som gör en utredning och tar fram åtgärdsförslag. Regelbundna uppföljningar sker vid arbetsplatsträffar. Vårdavvikelserna, utredningarna samt åtgärderna sammanställs av ledningen för Capio Närsjukvård.

Patientsäkerhetsberättelse 2016

Patientsäkerhetsberättelse 2015

Patientsäkerhetsberättelse 2014

Patientsäkerhetsberättelse 2013

Patientsäkerhetsberättelse 2012


Capio förvärvade Carema Sjukvård i december 2012 och därför redovisas Patientsäkerhetsberättelsen avseende Carema Sjukvård 2012 här separat:

Patientsäkerhetsberättelse Carema Sjukvård 2012

Patientsäkerhetsberättelse 2011

Innehållsansvarig för denna sida:

Stefan Bremberg
Chefsläkare

Synpunkter på innehåll?
(Ange inte personnummer, symptom eller besvär i detta formulär).

Fyll i vårt formulär.

Läs vidare