Mässlingsutbrottet i Göteborg

Med anledning av mässlingsutbrottet i Göteborg ber vi dig kontakta 1177 för rådgivning om du tror att du eller ditt barn har smittats. Eftersom mässling är oerhört smittsamt är det ytterst viktigt att du som bär på viruset inte vistas i allmänna utrymmen.

Vi har fått ett våningsplan till och har därför flyttat om våra mottagningar. 


Plan 1: Rehab (sjukgymnastik/arbetsterapi)
Plan 3: Vårdcentral/Reception
Plan 4: Barnavårdscentral, Distriktssköterska, Psykolog, Vaccination. 

Tillgänglighet

Tillgänglighetsinformation.

Vi använder oss av Tillgänglighetsdatabasen (TD), som erbjuder information om tillgänglighet kring och i våra lokaler.

Via Tillgänglighetsdatabasen får du en beskrivning av våra lokaler; entré, trappor och hissar, trösklars höjd, dörröppningars bredd, dörrhandtags placering och annat som kan vara till hjälp för dig med funktionsnedsättning. Informationen illustreras med bilder.

Tillgänglighetsdatabasen är ursprungligen framtagen av Västra Götalandsregionen, Västsvenska Turistrådet, den samlade funktionshindersrörelsen i Västsverige i samverkan med företag och kommuner i Västra Götaland. 

Klicka på knappen nedan för att ta del av vår verksamhets tillgänglighetsinformation.

Synpunkter på innehåll?
(Ange inte personnummer, symptom eller besvär i detta formulär).

Fyll i vårt formulär.