Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa. Person som har huvudet fullt av motstridiga tankar och känslor.

Ibland kan vi drabbas av nedstämdhet, oro och svårigheter att hantera det vi möter i livet. Då är du varmt välkommen till vår mottagning. 

Vi arbetar med att erbjuda fokuserade samtal som anpassas efter dina problem och kan hjälpa dig att gå vidare med ditt liv. Vi har också ett nära samarbete med läkare och andra vårdgivare.

Våra samtal baseras främst på KBT (Kognitiv beteendeterapi) och ACT (Acceptance and Commitment Therapy).

 

Vi kan hjälpa dig som upplever:

 • Nedstämdhet
 • Sömnproblem
 • Panik, rädsla och skräck
 • Stressrelaterade problem
 • Utmattning och energibrist
 • Koncentrationssvårigheter
 • Oro
 • Sorg
 • Likgiltighet
 • Muskelspänningar och värk

Vi erbjuder:

 • Fokuserade och kortfattade samtal
 • Korta väntetider
 • Hjälp att ändra ditt beteende och dina förhållningssätt
 • Verktyg för att hantera dina problem

Dina besök hos oss 

Du behöver ingen diagnos för att komma till oss. Vanligtvis får du träffa en psykolog väldigt fort, ibland redan samma dag som du besöker verksamheten. Vi arbetar med korta möten och stegvis vård. Stegvis vård innebär att behandlingens intensitet anpassas efter ditt behov av vård. Ibland räcker det med ett eller ett par besök hos oss. Målet är att du ska öka din livskvalitet och fungera bättre i din vardag.

Första besöket

Under ditt första besök på vår mottagning informerar vi om vårt arbetssätt och ställer frågor om dina besvär och din livssituation. Vi pratar om hur du arbetat för att hantera dina problem och diskuterar alternativa beteenden. Därefter sätter vi tillsammans upp en plan för hur du ska förbättra din funktion och livskvalitet. Ibland bokar vi in ett återbesök och du får då med dig en uppgift till nästa möte. Det kan exempelvis vara att göra olika aktiviteter och registrera dem, träffa människor, eller att observera hur du beter dig i olika situationer.

Återbesök

Om vi har bokat in återbesök går vi igenom dina hemuppgifter och pratar om hur de har påverkat din hälsa och din förmåga att fungera i vardagen. Vi planerar sedan andra steg som kan vara viktiga för dig att ta framöver. Ibland startar vi upp internetbaserad KBT eller stöd med litteratur, så kallad guidad självhjälp.

Gruppbehandling

Vid vissa besvär finns det möjlighet att gå i gruppbehandling. Behandlingarna bygger på kognitiv beteendeterapi. Vi träffas en gång i veckan under 8-10 veckor. Kurserna består av teori, gruppdiskussioner och hemuppgifter. Kontakta mottagningen om du är nyfiken på en grupp, så berättar vi mer.

Vi erbjuder för närvarande följande grupper:

 • Kurs i att hantera ångest- och panikattacker
 • Stress och utmattning
 • Sömnbehandling
 • Känslofokuserad ångest- och depressionsbehandling
 • Mindfulnessbaserad kognitiv terapi

 

Innehållsansvarig för denna sida:

Johan Oledal
Specialist i allmänmedicin.
Medicinskt ansvarig läkare, Capio Läkarhus Kvillebäcken.