Vaccinationsmottagning stängd

Ska du ut och resa? Vi vill då informera om att vår vaccinationsmottagning för resevaccin nu är stängd och att vi istället hänvisar vaccination av resevaccin till Capio Läkarhus Torslanda.

Pilotprojekt - Ungas psykiska hälsa

På Capio Läkarhus Kvillebäcken erbjuder vi rådgivning och behandling för barn och ungdomar mellan 6-18 år med lindrig till måttlig psykisk ohälsa.

Vi riktar oss till barn och unga från 6 t.o.m. 17 år med lindrig till måttlig psykisk ohälsa. Detta kan till exempel vara sömnproblem, oro, ångest, nedstämdhet, stressrelaterade besvär eller återkommande problem mellan barn och förälder.

Vi erbjuder rådgivning, bedömning, behandling enskilt, i grupp eller via internet samt föräldrastöd och familjesamtal. Vi kan hjälpa till vid vidareremittering. Vi erbjuder gärna konsultation till andra instanser som arbetar med barn och unga.

Här är våra vanligaste gruppbehandlingar och kurser.

Vi som arbetar på mottagningen är legitimerade psykologer och socionom med grundläggande psykoterapiutbildning som alla har erfarenhet av att arbeta med barn, unga och familjer.

Hur söker man hjälp hos oss?

Vårdnadshavare eller närstående till den unge ringer på: 031- 744 23 34.

Ungdomar över 16 år kan söka själva. Vårdgrannar får gärna hänvisa till oss, men vi tar inte emot remisser.

Våra telefontider är måndag-torsdag kl. 9.30-11.00. 

Besöket hos oss är kostnadsfritt för barn och unga under 18 år. Du behöver inte vara listad hos oss och du kan höra av dig till oss oavsett var i Västra Götalandsregionen du bor.

Information till vårdgrannar/samarbetspartners.

Information om pilotprojektet Ungas Psykiska Hälsa

Capio Läkarhus Kvillebäcken är en av de vårdcentraler som deltar i ett pilotprojekt för att särskilt ta hand om barn och unga i åldrarna 6 t.o.m.17 år med psykisk ohälsa.

Resursförstärkningen består av legitimerade psykologer och socionom med grundläggande psykoterapiutbildning och vid behov extra resurser på vårdcentralen. Huvudinriktningen kommer att vara korta
behandlingsinterventioner, enskilt eller i grupp.

Syftet är att stärka upp länets vård till barn och unga med mildare till måttlig psykisk ohälsa samt genom konsultation och handledning vara ett stöd för andra vårdcentraler i närområdet. 

Mer information hittar du på Västra Götalandsregionens webbplats:(www.vgregion.se/ungaspsykiskahalsa).

Innehållsansvarig för denna sida:

Johan Oledal
Specialist i allmänmedicin.
Medicinskt ansvarig läkare, Capio Läkarhus Kvillebäcken.

Läs vidare