Bra att veta inför ditt besök

Vi har fått ett våningsplan till och har därför flyttat om våra mottagningar. 


Plan 1: Rehab (sjukgymnastik/arbetsterapi)
Plan 3: Vårdcentral/Reception
Plan 4: Barnavårdscentral, Distriktssköterska, psykolog, vaccination. 

Pilotprojekt - Ungas psykiska hälsa

På Capio Läkarhus Kvillebäcken erbjuder vi rådgivning och behandling för barn och ungdomar mellan 6-18 år med lindrig till måttlig psykisk ohälsa.

Vi riktar oss till barn och unga från 6 t.o.m. 17 år med lindrig till måttlig psykisk ohälsa. Detta kan till exempel vara sömnproblem, oro, ångest, nedstämdhet, stressrelaterade besvär eller återkommande problem mellan barn och förälder.

Vi erbjuder bedömning, rådgivning, familjesamtal, behandling enskilt eller i grupp, föräldrastöd och vidareremittering vid behov. Vi har inget utredningsuppdrag av t. e.x. neuropsykiatrisk problematik.

Vi som arbetar på mottagningen är tre legitimerade psykologer och en socionom med grundläggande psykoterapiutbildning som alla har erfarenhet av att arbeta med barn, unga och familjer.

Hur söker man hjälp hos oss?

Vårdnadshavare eller närstående till den unge ringer på: 031- 744 23 34.

Ungdomar över 16 år kan söka själva. Vårdgrannar får gärna hänvisa till oss, men vi tar inte emot remisser.


Våra telefontider är måndag till torsdag 09.45–11.00. 

Besöket hos oss är kostnadsfritt för barn och unga under 18 år. Du behöver inte vara listad hos oss och du kan höra av dig till oss oavsett var i Västra Götalandsregionen du bor.

Information till vårdgrannar/samarbetspartners.

Information om pilotprojektet Ungas Psykiska Hälsa

Capio Läkarhus Kvillebäcken är en av de vårdcentraler som deltar i ett pilotprojekt för att särskilt ta hand om barn och unga i åldrarna 6 t.o.m.17 år med psykisk ohälsa.

Resursförstärkningen består av tre psykologer och en socionom och vid behov extra resurser på vårdcentralen. Huvudinriktningen kommer att vara korta
behandlingsinterventioner, enskilt eller i grupp.

Syftet är att stärka upp länets vård till barn och unga med mildare till måttlig psykisk ohälsa samt genom konsultation och handledning vara ett stöd för andra vårdcentraler i närområdet. 

Mer information hittar du på Västra Götalandsregionens sidor.

Innehållsansvarig för denna sida:

Susanne Nygren
Specialist i allmänmedicin.
Medicinskt ansvarig läkare, Capio Läkarhus Kvillebäcken.