Gruppbehandlingar och kurser

Behandlingar och kurser vid Ungas Psykiska Hälsa (UPH), Capio Läkarhus Kvillebäcken. Observera att utbudet varierar i perioder.

För föräldrar

Kurs: ABC (Alla Barn i Centrum)
För vem: Föräldrar till barn mellan 6-12 år.
Handlar om: Det positiva i relationen mellan barn och förälder. Detta ger bättre samvaro och minskar bråk och konflikter.
Antal gånger: 4 (varannan vecka)

Kurs: Hantera oro
För vem: Föräldrar till barn, ca 6-12 år, som lider av oro och ångest.
Handlar om: Att få bättre förståelse för barnets oro, hur man kan bemöta det och hjälpa barnet övervinna oron och göra saker barnet vill kunna klara av. Bygger på kognitiv beteendeterapi.
Antal gånger: 4 (varannan vecka)

Kurs: Känslostarka barn
För vem: Föräldrar till barn, ca 6-12 år, som är känslostarka, explosiva och/eller har svårt att vara flexibla.
Handlar om: Att få en djupare förståelse för orsakerna till sitt barns beteende, lära sig nya sätt att förbygga konflikter och att hantera utbrott i stunden.
Antal gånger: 5 (varannan vecka)

För unga och tonåringar

Kurs: TMR (Träning för Medveten närvaro och Resiliens)
För vem: Barn och unga, 10-14 år, med mild till måttlig psykisk ohälsa. Föräldrar deltar 2 tillfällen.
Handlar om: Att hjälpa barnen att öva på förmågan att rikta sin uppmärksamhet till det som de vill lägga sitt fokus på, snarare än att fångas av jobbiga känslor. Bygger på medveten närvaro och kognitiv beteendeterapi.
Antal gånger: 6 (varje vecka)

Kurs: Ungdomsgrupp
För vem: Tonåringar, 15-17 år, med psykisk ohälsa.
Handlar om: Att ge ökad förmåga att förebygga och hantera psykisk ohälsa, ge ökad självtillit och förbättrade relationer till sig själv och andra. 
Antal gånger: 7 (varje vecka)

Kurs: Våga mera
För vem: Unga, 12-17 år, med ångest och/eller oro, tillsammans med föräldrar.
Handlar om: Att lära sig hantera ångest/oro så att den unge/familjen kan göra saker som är roliga och meningsfulla istället för att låta känslan av ångest begränsa livet. 
Antal gånger: 5 (varannan vecka)

Kurs: Ångesthjälpen Ung (iKBT)
För vem: Tonåringar, 13-17 år, med oro och ångest.
Handlar om: Internetbehandling som sker hemifrån ca 2 h/vecka. Programmet innehåller 8 moduler med text, filmklipp och övningar som handlar om att förstå, hantera och förebygga oro och ångest. Kontakt med behandlare via meddelandefunktion. 
Antal gånger: 8 veckor hemifrån

Innehållsansvarig för denna sida:

Johan Oledal
Specialist i allmänmedicin.
Medicinskt ansvarig läkare, Capio Läkarhus Kvillebäcken.