Skip to content Go to main navigation

Detta gäller under coronapandemin

2020-03-17, 09:05

Minska smittspridningen - sök vård på rätt sätt
Om du har feber eller luftvägs-/förkylningssymtom ska du stanna hemma och, vid behov, kontakta vården på distans. Välkommen att höra av dig för rådgivning via chatt eller telefon. Ring 1177 när vi och våra chattar har stängt.
Capio.se - om coronaviruset

Nya riktlinjer kring tester - Covid-19
Capio följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och respektive regions anvisningar. Rekommendation är att utföra provtagning efter läkarbedömning om det är av värde för behandling och råd. Vissa regioner erbjuder provtagning till alla som har symptom. Läs på 1177.se vad som gäller i din region och kontakta din vårdcentral via chatt eller telefon för personlig rådgivning.

2020-06-02, 01:00

Provtagning för pågående Covid-19-infektion

Vi utför provtagnig för covid-19 på personer med milda symtom. OBS! Endast tidsbokning, ej drop-in. Läs mer och boka tid under rubriken "Provtagning covid-19.”
föräldrar med barn föräldrar med barn

Vårt utbud

Vi erbjuder dig vård av hög kvalitet med bästa tänkbara tillgänglighet, service och bemötande.

 • Provtagning covid-19

  Tidsbokad provtagning på tisdagar och torsdagar!

  Här kan du med milda symtom som överenstämmer med covid-19* boka tid för provtagning (medicinsk bedöming ingår inte). Du ska ha haft symtom i minst 24 timmar innan provtagning. Provtagningen är kostnadsfri och sker i tält utanför entrén till vårdcentralen, håll avstånd till övriga som vistas i närheten. 

  *Symtom som är vanliga vid covid-19: feber, trötthet, torrhosta, muskelvärk, huvudvärk, andningsbesvär, halsont, magbesvär med diarréer samt bortfall av lukt- och smaksinne.

  Tid: Boka din tid via länken nedan.

  Plats: Vita tältet utanför entrén till Vårdcentralen.

  Barn under 16 år provtas endast på medicinsk indikation, efter läkarbedömning. Ring din vårdcentral för bedömning.

  VI KONTAKTAR DIG NÄR PROVSVAREN ÄR FÄRDIGA!

 • Alkohol

  Har du funderingar kring dina alkoholvanor? Undrar du var gränsen går mellan bruk och missbruk? Vi kan bland annat hjälpa dig med information om alkohol och beroende, motiverande samtal, målsättning, vägledning och metoder för att förändra dina dryckesvanor.

 • Allergi

  Misstänker du att du lider av allergi? Hos oss kan du få hjälp med undersökning och diagnos, läkemedel samt rådgivning. 

 • Astma/KOL

  Du som har andningsbesvär, astma eller KOL är välkommen till vår mottagning. Vi hjälper dig genom att kontrollera dina luftvägar och din lungkapacitet, ge råd och information samt förskriva medicin. Målet är att du ska må bra både nu och i framtiden.

 • Demens

  Det är vanligt att minnet försämras när man blir äldre och orsakerna kan vara många. Om du under längre tid har upplevt problem med minnet kan det vara bra att genomgå en demensutredning för att ta reda på vad det beror på. Utredningen går ut på att skilja demens från andra sjukdomar med likartade symptom. Utöver utredningen kan vi bistå med information om olika typer av behandlingar, samt läkemedel vid behov.

 • Diabetes

  Du som har diabetes och är patient hos oss blir kallad till besök hos diabetessköterska och läkare. Här tar vi hand om dig genom regelbundna kontroller av dina värden och samtal om hur du mår. Målet är att du ska må bra både nu och i framtiden. Vi arbetar med att förebygga komplikationer såsom hjärtinfarkt, stroke, njurskador, fotsår och nervskador. Vi erbjuder också information och råd om hur du själv kan påverka din hälsa genom din livsstil. 

 • Dietist/kostrådgivning

  Det finns många olika riskfaktorer eller diagnoser som på något sätt är kopplade till vad du äter och dricker. Hos en dietist kan du få hjälp med olika typer av besvär som rör kost. Vid ett besök hos dietisten får du hjälp att förändra din kost och din livsstil för att förbättra din hälsa.

 • Hud

  Du som har hudbesvär är välkommen att boka en tid hos oss. Vi kan bland annat hjälpa dig som besväras av irriterad hud, akne, utslag, klåda och psoriasis. En distriktssköterska har möjlighet att skriva ut vissa läkemedel och salvor, men om dina symptom kräver annan behandling ser vi till att du kommer i kontakt med en läkare.

 • Hälsokontroller

  Är du orolig för din hälsa? Då är du välkommen att boka en hälsokontroll hos oss. En inblick i kroppens brister och behov är bra för såväl gammal som ung. En hälsokontroll innebär inga garantier för morgondagen, men den ger en fingervisning om ditt aktuella hälsoläge och vad du kan förändra för att öka ditt välbefinnande.

  Hälsokontroller omfattas inte av det offentligt finansierade hälso- och sjukvårdssystemet. Därmed begränsas våra möjligheter att inom ramen för hälsokontrollen utreda, behandla eller sätta in mediciner för de eventuella avvikelser som upptäcks vid hälsokontrollen. 

 • Högt blodtryck (hypertoni)

  Hos oss kan du som har högt blodtryck (hypertoni) få hjälp med blodtrycksmedicin och mätning av ditt blodtryck. Vi kan också erbjuda information och råd om hur du själv kan påverka ditt blodtryck genom att förändra din livsstil.

 • Infektion

  En infektion innebär att din kropp utsätts för angrepp av smittämnen som exempelvis bakterier, virus eller svamp. Kroppens reaktion på en infektion är vanligtvis en inflammation. Inflammationen kan se ut på olika sätt. Du kan till exempel bli röd och svullen, få feber eller bli trött. Om du inte märkt någon förbättring på en vecka eller om dina symptom blir värre är det aktuellt att söka vård. 

 • Injektioner

  Behöver du injektioner av ett visst läkemedel hjälper en sjuksköterska dig med behandlingen. Du tar själv med dig det preparat din läkare skrivit ut till mottagningen.

  Vi hjälper dig även med provtagning och injektion via (samt omläggning och spolning av) central venkateter (CVK) och subkutan venport. 

 • Inkontinens

  Inkontinens är ett vanligt förekommande problem. Upplever du problem med urin- och/eller avföringsinkontinens är du välkommen att boka en tid hos oss för att få råd, hjälp och stöd.

 • Intyg

  Hos oss kan du få hjälp med olika intyg. Exempelvis för sjukskrivning, vård av barn, färdtjänst eller inställd resa på grund av sjukdom. Vissa intyg är avgiftsbelagda. Kontakta oss gärna för mer information.

 • Provtagning

  När en sjuksköterska eller läkare har ordinerat prover ska du besöka laboratoriet. Det är viktigt att du har med dig dina ID-handlingar hit. Om du ska ta blodprover behöver vi också veta om du använder blodförtunnande medicin. Kom i god tid så att du hinner sitta ned och vila en kvart före blodprovstagningen. Stress och rörelser påverkar nämligen många olika ämnen i blodet.

  Drop-in för provtagning måndag kl. 8.00-15.30, tisdag-torsdag kl. 7.45-15.30, fredag kl. 7.45-13.00

  Till vår drop-in behöver du ordination från läkare. Du behöver inte boka tid för provtagning- Tag en nummerlapp och sätt dig ned i väntrummet.

 • Psykisk ohälsa

  Ibland kan vi drabbas av nedstämdhet, oro och svårigheter att hantera det vi möter i livet. Då är du varmt välkommen till oss. Våra psykosociala resurser arbetar självständigt men alltid i nära samarbete med våra läkare. Vi kan bland annat hjälpa dig som upplever nedstämdhet, sömnproblem, stress, utmattning, sorg eller koncentrationssvårigheter.

  Du behöver ingen diagnos för att komma till oss. Vanligtvis får du träffa en psykolog väldigt fort, ibland redan samma dag som du besöker verksamheten. Vi arbetar med korta möten och stegvis vård. Stegvis vård innebär att behandlingens intensitet anpassas efter ditt behov av vård. Ibland räcker det med ett eller ett par besök hos oss. Målet är att du ska öka din livskvalitet och fungera bättre i din vardag. Vi håller kurser och föreläsningar om psykisk hälsa, stress och sömn. Du är välkommen att ringa till oss om du vill delta.

 • Ungas psykiska hälsa

  Vi har tillfällig paus för nybesöktill och med den 12/8 på grund av hög belastning. Från och med den 17/8 kan vi erbjuda tider för nybesök.

  Telefonen kommer fortsatt vara öppen för rådgivning och för tonåringar kan vi erbjuda internetförmedlad KBT-behandling. Från och med den 30/6 till och med 12/8 har vi enbart telefonen öppen på tisdagar och onsdagar klockan 9:30-11:00.

  På Capio Läkarhus Kvillebäcken erbjuder vi rådgivning och behandling för barn och ungdomar mellan från 6  t.o.m. 17 år med lindrig psykisk ohälsa. Detta kan till exempel vara sömnproblem, oro, ångest, nedstämdhet, stressrelaterade besvär eller återkommande problem mellan barn och förälder.

  Vi erbjuder rådgivning, bedömning, behandling enskilt, i grupp eller via internet samt föräldrastöd och familjesamtal. Vi kan hjälpa till vid vidareremittering. Vi erbjuder gärna konsultation till andra instanser som arbetar med barn och unga.

  Vi som arbetar på mottagningen är legitimerade psykologer och legitimerad hälso- och sjukvårdskurator med grundläggande psykoterapiutbildning, som alla har erfarenhet av att arbeta med barn, unga och familjer.

  Besöket hos oss är kostnadsfritt för barn och unga under 18 år. Du behöver inte vara listad hos oss och du kan höra av dig till oss oavsett var i Västra Götalandsregionen du bor.

  Telefontid helgfri måndag-onsdag kl. 9.30-11.00.
  031- 744 23 34
 • Ungas psykiska hälsa - kurser

  Gruppbehandlingar och kurser

  Behandlingar och kurser vid Ungas Psykiska Hälsa (UPH), Capio Läkarhus Kvillebäcken. Observera att utbudet varierar i perioder.

  För föräldrar

  Kurs: ABC (Alla Barn i Centrum)
  För vem: Föräldrar till barn mellan 6-12 år.
  Handlar om: Det positiva i relationen mellan barn och förälder. Detta ger bättre samvaro och minskar bråk och konflikter.

  Kurs: Hantera oro
  För vem: Föräldrar till barn, ca 6-12 år, som lider av oro och ångest.
  Handlar om: Att få bättre förståelse för barnets oro, hur man kan bemöta det och hjälpa barnet övervinna oron och göra saker barnet vill kunna klara av. Bygger på kognitiv beteendeterapi. Antal gånger: 4 (varannan vecka)

  Kurs: AFFEKT
  För vem: Föräldrar till barn, ca 6-12 år, som är känslostarka, explosiva och/eller har svårt att vara flexibla.
  Handlar om: Att få en djupare förståelse för orsakerna till sitt barns beteende, lära sig nya sätt att förbygga konflikter och att hantera utbrott i stunden.
  Antal gånger: 5 (varannan vecka)

  För unga och tonåringar

  Kurs: TMR (Träning för Medveten närvaro och Resiliens)
  För vem: Barn och unga, 10-14 år, med mild till måttlig psykisk ohälsa. Föräldrar deltar 2 tillfällen.
  Handlar om: Att hjälpa barnen att öva på förmågan att rikta sin uppmärksamhet till det som de vill lägga sitt fokus på, snarare än att fångas av jobbiga känslor. Bygger på medveten närvaro och kognitiv beteendeterapi.
  Antal gånger: 6 (varje vecka)

  Kurs: Balansera mera
  För vem: Tonåringar, 14-18 år, som upplever skolrelaterad stress, höga krav, oro och/eller nedstämdhet.
  Handlar om: Att förstå hur tankar, känslor och beteenden fungerar samt lära sig att hur man kan skapa positiva förändringar och få utrymme för saker man tycker är viktigt, istället för att bli styrd av stress och höga krav.
  Antal gånger: 5 (varannan vecka) + en uppföljning

  Internetbehandling: Ångesthjälpen Ung (iKBT)

  För vem: Tonåringar, 13-17 år, med oro och ångest.
  Handlar om: Internetbehandling som sker hemifrån ca 2 timmar per vecka. Programmet innehåller 8 moduler med text, filmklipp och övningar som handlar om att förstå, hantera och förebygga oro och ångest. Kontakt med behandlare via meddelandefunktion. 
  Antal gånger: 8 veckor hemifrån

 • Rehabkoordinator

  Rehabkoordinatorns roll
  Om man är sjuk och inte klarar av att arbeta behöver man ibland vara sjukskriven. Sjukskrivningen är då en del i din rehabilitering. Syftet med att träffa en rehabkoordinator är att underlätta din rehabilitering för att du ska återfå din arbetsförmåga, alternativt undvika sjukskrivning.

  Rehabkoordinatorn kan hjälpa dig med:

  • Att identifiera dina rehabiliteringsbehov.
  • Rådgivning för egenvård eller andra insatser/behandling.
  • Att i samarbete med dig och behandlande läkare eller annan sjukvårdspersonal komma fram till en plan för din rehabilitering.
  • Att samordna kontakter med olika myndigheter, t.ex. Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen, och vid behov ta arbetsgivarkontakt.

  Sekretess
  Kontakt med en viss myndighet eller organisation kan ibland vara nödvändig för din rehabilitering. Kontakten sker endast med ditt samtycke. Avsikten är att du ska känna dig delaktig i det som händer under din rehabiliteringstid.

 • Sår och stygn

  Om du har skurit dig så illa att plåster inte räcker, eller har ett sår som är djupt eller inte vill läka är det viktigt att du besöker oss. Likaså om du upplever rodnad, svullnad, värmeökning och smärta i sårområdet.

 • Sexuell hälsa

  Hos oss kan du få hjälp med samtal, rådgivning och läkemedel vid problem med sexuell hälsa.

  Vi kan bland annat hjälpa dig vid:

  • Problem med potens
  • Tidig eller utebliven utlösning
  • Torra slemhinnor
  • Minskad lust
  • Smärta vid samlag
  • Sex efter höftoperation
  • Sexuellt trauma

  Är du intresserad av hjälp och stöd är du välkommen att höra av dig!

 • Tobaksavvänjning

  Har du funderingar kring ditt tobaksbruk? Vill du få hjälp att sluta röka eller snusa? Då är du välkommen till oss.

  Hos oss kan du bland annat få hjälp med information om tobak och beroende, motiverande samtal och metoder för att förändra dina tobaksvanor.

 • Äldremottagning

  På äldremottagningen erbjuder vi dig som är äldre bättre tillgänglighet och en mer sammanhållen vård. Vi kan till exempel hjälpa dig med genomgång och kontroll av dina mediciner eller med förebyggande hälsovård, genom att se över din motion och kost.

  Äldremottagningen är öppen för dig som är 75 år eller äldre. Om du hellre vill fortsätta att ringa eller komma till oss som vanligt går det lika bra.

  Hos oss kan du få hjälp med:

  • Telefonrådgivning
  • Hälsosamtal
  • Läkemedelsgenomgång
  • Inkontinens
  • Individuell vårdplanering med slutenvården och kommunen
  • Demensutredning
  • Samverkan med kommunens demenssköterska
  • Sjukgymnastik med gruppträning
  Telefontid helgfria vardagar kl. 8.00-9.30 och 13.30-14.30.
  031-744 23 47

Capio Närsjukvård erbjuder primärvård med vårdcentraler, digital vård, specialistmottagningar, rehab, barnavårdscentraler och barnmorskemottagningar. Vi har idag mottagningar från Umeå i norr till Ystad i söder. Hos oss är varje patientmöte unikt och våra samlade erfarenheter används till att fortsätta utveckla bästa tänkbara vård.

Capio på LinkedIn