föräldrar med barn föräldrar med barn

Vårt utbud

Vi erbjuder dig vård av hög kvalitet med bästa tänkbara tillgänglighet, service och bemötande.

 • Provtagning covid-19 (antikroppstest)

 • Provtagning covid-19 (PCR-prov)

 • Alkohol

 • Allergi

 • Astma/KOL

 • Demens

 • Diabetes

 • Dietist/kostrådgivning

 • Hud

 • Hälsokontroller

 • Högt blodtryck (hypertoni)

 • Infektion

 • Injektioner

 • Inkontinens

 • Intyg

 • Provtagning

 • Psykisk ohälsa

 • Ungas psykiska hälsa

 • Ungas psykiska hälsa - kurser

 • Rehabkoordinator

 • Sår och stygn

 • Sexuell hälsa

 • Tobaksavvänjning

 • Äldremottagning