2019-05-21, 01:00

Vaccinationsmottagningen avvecklad.

För eran info så vill vi meddela att vi numera inte erbjuder någon vaccination här på Capio Läkarhus Kvillebäcken. Vi hänvisar istället till andra kliniker som utför Vaccinationer.
Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Susanne Nygren

Verksamhetschef

Capio Närsjukvård erbjuder primärvård med vårdcentraler, specialistmottagningar, rehab, barnavårdscentraler och barnmorskemottagningar. Vi har idag mottagningar från Umeå i norr till Ystad i söder. Hos oss är varje patientmöte unikt och våra samlade erfarenheter används till att fortsätta utveckla bästa tänkbara vård.

Capio på LinkedIn