2019-06-07, 10:00

Capio Läkarhus Torslanda stängde 1 juli 2019

Capio har under tid drivit två vårdcentraler i Torslanda/Amhult inom en radie av ca 600 meter: Capio Läkarhus Torslanda och Capio Vårdcentral Amhult. På grund av svårigheter att bemanna två enheter har Capio beslutat att stänga Läkarhus Torslanda. Vi ser att detta medför en bättre kontinuitet och ett ökat vårderbjudande på Capio Vårdcentral Amhult när vi nu får möjlighet att samla all vår kompetens under ett tak. För dig som är listad på Capio Läkarhus Torslanda innebär det att du per automatik listas på den vårdcentral som ligger närmast din folkbokföringsadress. Skulle du vilja lista dig på Capio Vårdcentral Amhult eller någon annan vårdcentral gör du det enklast via 1177.se alternativt via fysisk blankett på den vårdcentral du vill lista dig på. Capio arkiverar din journal. Om din nya vårdcentral eller du har behov av journalkopior från oss, kan Capio efter ditt samtycke lämna ut journalkopior. Om så är fallet ber vi dig kontakta din nya vårdcentral alternativt ringa Capio Vårdcentral Amhult på telefon 031- 352 30 00. Med vänlig hälsning Personalen på Capio Läkarhus Torslanda/Amhult
Personal på Capio. Personal på Capio.

Om Capio Närsjukvård

Capio är ett svenskt vårdföretag som driver närsjukvård, sjukhus och specialistkliniker.

Inom Capio Närsjukvård erbjuder vi primärvård genom:
vårdcentraler, barnavårdscentraler, barnmorskemottagningar, rehab- och specialistmottagningar.

Vi har idag mottagningar från Umeå i norr till Ystad i söder. Hos oss är varje patientmöte unikt och våra samlade erfarenheter används till att fortsätta utveckla bästa tänkbara vård – nära dig. 

Mission

Bota. Lindra. Trösta.

Den moderna medicinska utvecklingen gör att allt fler sjukdomar kan botas eller åtminstone lindras. Inom Capio gör vi allt vi kan för att ta tillvara denna utveckling. Vi använder all den kunskap och erfarenhet som finns hos våra medarbetare för att nya landvinningar så snabbt som möjligt skall komma patienterna tillgodo. Det finns tillfällen då bot är omöjlig och lindringen bara tillfällig. Då är tröst en viktig del av vården. Att vi ser människan, oron och sorgen och gör vad vi kan för att ge stöd.

Vision

Bästa möjliga livskvalitet för varje patient.

Målet för allt sjukvårdsarbete är att uppnå bästa möjliga livskvalitet för varje enskild patient. Många blir helt friska, andra får möjlighet att leva ett mer normalt liv. Också i livets slutskede ska människors självkänsla och värdighet respekteras och stärkas. Våra främsta drivkrafter är kvalitet, medkänsla och ansvar.

Om du vill veta mer om Capios kvalitetsarbete, verksamheter, historia, samhällsroll, bolagsstyrning och mycket mer, klicka här.

Capio Närsjukvård erbjuder primärvård med vårdcentraler, specialistmottagningar, rehab, barnavårdscentraler och barnmorskemottagningar. Vi har idag mottagningar från Umeå i norr till Ystad i söder. Hos oss är varje patientmöte unikt och våra samlade erfarenheter används till att fortsätta utveckla bästa tänkbara vård.

Capio på LinkedIn