Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa. Person som har huvudet fullt av motstridiga tankar och känslor.

Ibland kan vi drabbas av nedstämdhet, oro och svårigheter att hantera det vi möter i livet. Då är du varmt välkommen till vår mottagning. 

När du kommer till oss med psykiska besvär undersöker läkaren hur du mår och tar vid behov blodprover för att utesluta att det är en kroppslig sjukdom som orsakar dina besvär. Om du är intresserad av samtalsbehandling, och läkaren tror att det skulle kunna hjälpa dig, kan du få en remiss till en psykolog.

Hör av dig till oss för rådgivning och mer information. 

Innehållsansvarig för denna sida:

Amer Ahmic
Specialist i allmänmedicin.
Medicinskt ansvarig läkare, Capio Läkarhus Selma.